Urmând linkul de mai jos veţi găsi conţinutul mesajelor date de către Fecioara Maria la Medjugorje în perioada 1996-2010! Mesajele Medjugorje 1996-2010

Mesajul din 25 Ianuarie 2018 ” Dragi copii, acest timp să fie pentru voi timp de rugăciune, PENTRU CA, PRIN RUGĂCIUNE, DUHUL SFÂNT SĂ COBOARE PESTE VOI și să vă dăruiască convertirea. Deschideți inima voastră și citiți Sfânta Scriptură ca, prin mărturiile [conținute în ea], să fiți și voi mai aproape de Dumnezeu. Copilașilor, căutați-L mai presus de toate pe Dumnezeu și lucrurile lui Dumnezeu și lăsați cele lumești lumii, căci satana vă atrage spre țărână și păcat. VOI SUNTEȚI CHEMAȚI LA SFINȚENIE ȘI SUNTEȚI CREAȚI PENTRU CER; de aceea, căutați Cerul și lucrurile cerești. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. ” (Marija)

Mesajul din 2 Septembrie 2017 “Dragi copii, cine mai bine decât mine v-ar putea vorbi de iubirea și durerea Fiului meu? Am trăit cu El, am suferit cu El. Trăind viața pământească am simțit durere, căci eram Mamă. Fiul meu iubea gândurile și faptele Tatălui Ceresc, Dumnezeul cel adevărat. Și, precum îmi spusese, El a venit să vă mântuiască. Eu mi-am ascuns propria durere prin iubire, dar voi, copiii mei, voi aveți o mulțime de întrebări, nu ințelegeți durerea, nu înțelegeți că, prin iubirea lui Dumnezeu, trebuie să acceptați durerea și să o îndurați. Fiecare ființă umană o va experimenta [durerea], într-o măsură mai mare sau mai mică, dar, de o face cu pace în suflet și în starea de har, există speranță. [Speranța] aceasta e Fiul meu – Dumnezeu, născut din Dumnezeu. Cuvintele Lui sunt sămânța vieții veșnice. Semănate în suflete bune, ele aduc numeroase roade. Fiul meu a purtat durerea, căci a luat asupra Sa păcatele voastre. De aceea, voi, copiii mei, apostolii iubirii mele, voi, care suferiți, să știți că suferința voastră va deveni lumină și slavă. Copiii mei, în timp ce îndurați durerea, în timp ce suferiți, Cerul intră în voi, iar voi [să]* dați tuturor celor din jurul vostru o fărâmă de Cer și multă speranță. Vă mulțumesc.”

Mesajul din 25 august 2017 “Dragi copii, astăzi vă chem să fiți oameni ai rugăciunii. Rugați-vă până când rugăciunea devine bucurie și întâlnire cu Cel Preaînalt. El vă va transfigura inima și voi veți deveni oameni ai iubirii și ai păcii. Nu uitați, copilașilor, că satana e puternic și dorește să vă îndepărteze de rugăciune. Nu uitați că rugăciunea e cheia secretă a întâlnirii cu Dumnezeu. De aceea sunt cu voi: ca să vă conduc. Nu abandonați rugăciunea! Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.”

Mesajul din 2 Iulie 2015 “Dragi copii, vă mulțumesc că răspundeți la chemările mele și că vă adunați aici în jurul meu, Mama voastră cerească. Știu că vă gândiți la mine cu iubire și speranță. Și eu simt iubire față de voi toți, așa cum simte și Fiul meu preaiubit, care, în iubirea Sa milostivă, mă trimite iar și iar la voi: El, care a fost Om, care a fost și este Dumnezeu, Unul și Întreit; El, care a suferit pentru voi și în trup și în suflet; El, care S-a făcut Pâine ca să hrănească sufletele voastre și, astfel, să le mântuiască. Copiii mei, vă învăț cum să fiți vrednici de iubirea Lui, ca gândurile voastre să le îndreptați spre El, ca să-L trăiți pe Fiul meu. Apostolii iubirii mele, vă înconjor cu mantia mea, deoarece, ca Mamă, doresc să vă ocrotesc. Vă rog, rugați-vă pentru lumea întreagă. Inima mea suferă: păcatele se înmulțesc, sunt tot mai numeroase. Dar, cu ajutorul vostru, care sunteți smeriți, modești și plini de iubire, ascunși și sfinți, Inima mea va birui. Iubiți-L pe Fiul meu mai presus de toate și iubiți lumea întreagă în El. Să nu uitați niciodată că fiecare semen al vostru poartă în sine ceva prețios: sufletul. De aceea, copiii mei, iubiți-i pe toți cei care nu-L cunosc pe Fiul meu ca, prin rugăciune și prin iubirea ce izvorăște din rugăciune, să devină mai buni, ca bunătatea să poată birui în ei, ca sufletele să se mântuie și să aibă viață veșnică. Apostolii mei, copiii mei, Fiul meu v-a spus să vă iubiți unii pe alții: fie ca [cererea] aceasta să fie înscrisă în inimile voastre și, cu rugăciunea, încercați să trăiți această iubire. Vă mulțumesc.” (Mirjana)

Medjugorje 2 iunie 2017 – Dragi copii, ca și în alte locuri unde am venit la voi, la fel și aici vă chem la rugăciune. Rugați-vă pentru cei care nu L-au cunoscut pe Fiul meu, pentru cei care nu au cunoscut iubirea lui Dumnezeu, [rugați-vă] împotriva păcatului, [rugați-vă] pentru consacrați, [rugați-vă] pentru cei pe care Fiul meu i-a chemat să aibă iubire și un duh de putere pentru voi și pentru Biserică. Rugați-vă Fiului meu, iar iubirea pe care o veți simți în apropierea Lui vă va da tărie și vă va pregăti să faceți faptele iubirii, pe care le veți împlini în Numele Său. Copiii mei, fiți gata! Acest timp este o răscruce [de drumuri]. De aceea, vă chem din nou la credință și speranță, vă arăt calea pe care trebuie să mergeți: cuvintele Evangheliei sunt această cale. Apostolii iubirii mele, lumea are atâta nevoie de mâinile voastre ridicate spre Cer, către Fiul meu și către Tatăl Ceresc, are nevoie de multă smerenie și de curăția inimii. Aveți încredere în Fiul meu și fiți conștienți că puteți mereu să fiți mai buni. Inima mea de Mamă dorește ca voi, apostolii iubirii mele, să fiți mici lumini ale lumii, să luminați acolo unde întunericul vrea să domnească și, cu rugăciunile și iubirea voastră, arătați calea cea dreaptă și să salvați suflete. Eu sunt cu voi. Vă mulțumesc.

Medjugorje 25 mai 2017 Dragi copii, Cel Preaînalt mi-a permis să vă chem din nou la convertire. Copilașilor, deschideți-vă inima harului la care sunteți cu toții chemați. Fiți martori ai păcii în această lume fără pace. Viața voastră aici pe pământ e trecătoare. Rugați-vă, ca, prin rugăciune, să tânjiți după Cer și după realitățile cerești și atunci inima voastră va vedea altfel toate lucrurile. Nu sunteți singuri, eu sunt cu voi și mijlocesc înaintea Fiului meu Isus pentru voi. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. (Marija)

Medjugorje 2 mai 2017 “Vă invit să vă rugați nu cerând, ci aducând jertfă, jertfindu-vă! Vă chem să vestiți adevărul și iubirea milostivă. Îl rog pe Fiul meu pentru voi, pentru credința voastră, care se micșorează tot mai mult în inimile voastre. Îl rog să vă ajute cu Duh dumnezeiesc, așa cum eu doresc să vă ajut cu duh de Mamă. Copiii mei, trebuie să fiți mai buni. Numai cei curați, smeriți, plini de iubire susțin pământul, se mântuie pe sine și lumea. Copiii mei, Fiul meu este inima lumii, El trebuie iubit și rugat, nu vândut mereu, iar și iar. De aceea, voi, apostolii iubirii mele, cu exemplul vostru, cu rugăciunea voastră și cu iubirea milostivă, înmulțiți credința în inima oamenilor. Eu vă sunt alături. Eu vă voi ajuta. Rugați-vă ca păstorii voștri să aibă cât mai multă lumină pentru a-i putea lumina pe toți cei ce locuiesc în întuneric. Vă mulțumesc.” (Mirjana)

Mesajul din 25 Aprilie 2017 “Dragi copii, iubiți, rugați-vă și mărturisiți prezența mea tuturor acelora care sunt departe. Cu mărturia voastră și cu exemplul vostru puteți apropia inimi care sunt departe de Dumnezeu și de harul Lui. Eu sunt cu voi și mijlocesc pentru fiecare dintre voi, ca să dați mărturie cu iubire și îndrăzneală și să fiți imbold pentru toți cei care sunt departe de inima mea neprihănită. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.” (Marija)

Mesajul din 2 Aprilie 2017 “Dragi copii, apostolii iubirii mele, ține de voi să răspândiți iubirea Fiului meu tuturor acelora care nu au cunoscut-o, voi, mica lumină a lumii, pe care eu, cu iubire maternă, o învăț să strălucească clar, cu strălucire deplină. Rugăciunea vă va ajuta, căci rugăciunea vă izbăvește pe voi, rugăciunea izbăvește lumea. De aceea, copiii mei, rugați-vă cu cuvintele, cu sentimentele, cu iubire îndurătoare și cu jertfa. Fiul meu v-a arătat calea – El, care s-a întrupat și a făcut din mine primul potir; El, care, cu înălțătoarea Sa jertfă, v-a arătat cum trebuie să iubiți. De aceea, copiii mei, nu vă temeți să grăiți adevărul. Nu vă temeți să vă schimbați pe voi și să schimbați lumea trăind iubirea, făcând să fie cunoscut și iubit Fiul meu, iubindu-i pe alții în El. Eu, ca Mamă, sunt mereu cu voi. Îl rog pe Fiul meu să vă ajute ca, în viața voastră, să domnească iubirea, iubirea care trăiește, iubirea care atrage, iubirea care dă viață. Eu vă învăț acest fel de iubire, iubirea curată. Depinde de voi, apostolii mei, să o recunoașteți, să o trăiți și să o răspândiți. Rugați-vă, cu sentimentele, pentru păstorii voștri, ca să Îl poată mărturisi cu iubire pe Fiul meu. Vă mulțumesc.”

Mesajul din 18 Martie 2017 “Dragi copii, dorința mea maternă e ca inimile voastre să fie pline de pace și ca sufletele voastre să fie curate, pentru a putea, în prezența Fiului meu, să vedeți fața Sa. Căci, copiii mei, ca Mamă, știu că sunteți însetați după mângâiere, speranță și ocrotire. Voi, copiii mei, conștient și inconștient, Îl căutați pe Fiul meu. Eu, petrecându-mi timpul pe Pământ, m-am bucurat, am suferit și, până când Fiul meu, în toată gloria Sa, nu mi-a îndepărtat-o, cu răbdare am îndurat durerea. De aceea, îi spun Fiului meu: ”Ajută-i mereu!”. Voi, copiii mei, cu iubirea sinceră să luminați întunericul egoismului care tot mai mult îi învăluie pe copiii mei. Fiți generoși! Și mâinile și inima să vă fie mereu deschise. Nu vă temeți! Abandonați-vă Fiului meu cu încredere și cu speranță. Privind spre El, trăiți viața cu iubire! A iubi înseamnă a se dărui, a îndura și a nu judeca niciodată. A iubi înseamnă a trăi cuvintele Fiului meu. Copiii mei, vă vorbesc ca Mamă: numai iubirea sinceră duce la fericirea veșnică. Vă mulțumesc.” (Mirjana)

Mesajul din 2 Martie 2017 “Dragi copii, cu iubire maternă vin să vă ajut ca să aveți mai multă iubire, iar asta înseamnă mai multă credință! Vin să vă ajut să trăiți cu iubire cuvintele Fiului meu pentru ca lumea să fie altfel. De aceea, apostolii iubirii mele, vă adun în jurul meu. Priviți-mă cu inima! Vorbiți-mi ca unei Mame despre durerile, suferințele voastre, despre bucuriile voastre. Cereți-mi să mă rog Fiului meu pentru voi. Fiul meu e milostiv și drept, inima mea de Mamă ar dori ca și voi să fiți la fel. Inima mea de Mamă ar dori ca voi, apostolii iubirii mele, cu viața voastră, să vorbiți tuturor celor din jurul vostru despre Fiul meu și despre mine, așa încât lumea să fie altfel, să se întoarcă la simplitate și la curăție, să se întoarcă la credință și speranță. De aceea, copiii mei, rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă cu inima, rugați-vă cu iubire, rugați-vă cu fapte bune! Rugați-vă ca toți să Îl cunoască pe Fiul meu, ca lumea să se schimbe, ca lumea să se mântuiască! Trăiți cuvintele Fiului meu cu iubire, nu judecați, ci iubiți-vă unii pe alții, pentru ca inima mea să poată triumfa! Vă mulțumesc!”

Medjugorje, 25 Februarie 2017 Dragi copii, astăzi vă invit să trăiți în profunzime credința voastră și să Îl rugați pe Cel Preaînalt să v-o întărească, astfel încât vânturile și furtunile să nu o poată frânge. Rădăcinile credinței voastre să fie rugăciunea și speranța în viața veșnică. Lucrați la voi înșivă deja de acum, copilașilor, în acest timp de har în care Dumnezeu vă dă harul ca, prin renunțare și chemarea la convertire, să fiți oameni cu o credință și o speranță clară și perseverentă. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. ”

Medjugorje, 25 Februarie 2017 Dragi copii, voi care continuați să oferiți Domnului fiecare zi a vieții voastre, voi care încercați să trăiți cu El, voi care vă rugați și vă jertfiți, voi sunteți speranță în această lume neliniștită. Voi sunteți razele de lumină ale Fiului meu – evanghelie vie și iubiții mei apostoli ai iubirii. Fiul meu este cu voi. El este cu cei ce se gândesc la El, care se roagă. Dar El așteaptă cu răbdare și pe aceia care nu Îl cunosc. De aceea, voi, apostolii iubirii mele, rugați-vă cu inima și arătați cu faptele iubirea Fiului meu. Aceasta e singura speranță pentru voi și aceasta e singura cale către viața veșnică. Eu, ca Mamă, sunt aici cu voi. Rugăciunile voastre adresate mie sunt cei mai frumoși trandafiri pentru mine. Nu pot să nu fiu acolo unde simt mireasma [acestor] trandafiri. Vă mulțumesc. ”

Medjugorje, 25 ianuarie 2017 “Dragi copii, astăzi vă chem să vă rugați pentru pace. Pace în inimile omenești, pace în familii și pace în lume. Satana e puternic și vrea să vă întoarcă pe toți împotriva lui Dumnezeu și să vă îndrepte spre tot ce e omenesc, vrea să distrugă în inimi toate sentimentele față de Dumnezeu și față de lucrurile Lui. Voi, copilașilor, rugați-vă și luptați-vă împotriva materialismului, modernismului și egoismului pe care lumea vi le oferă. Copilașilor, voi decideți-vă pentru sfințenie, iar eu, cu Fiul meu Isus, mijlocesc pentru voi. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.”

Mesajul din 2 Ianuarie 2017 “Dragi copii, Fiul meu a fost izvor de iubire și lumină când a vorbit pe pământ lumii din toate lumile. Apostolii mei, urmați lumina Sa! Asta nu e ușor, trebuie să fiți mici, trebuie să vă faceți mai mici decât alții, cu ajutorul credinței să vă umpleți de iubirea Lui. Niciun om pe pământ, fără credință, nu poate trăi experiența minunii. Eu sunt cu voi, mă descopăr vouă prin aceste veniri, prin aceste cuvinte. Doresc să vă dau mărturie despre iubirea mea și despre grija mea maternă. Copiii mei, nu pierdeți vremea punând întrebări la care niciodată nu primiți răspuns; la sfârșitul drumului vostru pământesc Tatăl ceresc vă va da [răspunsurile]. Să știți mereu că Dumnezeu știe tot, Dumnezeu vede, Dumnezeu iubește. Fiul meu preaiubit luminează vieți, risipește întunericul, iar iubirea mea de Mamă, ce mă aduce la voi, este inefabilă, tainică, dar reală. Eu îmi exprim sentimentele față de voi: iubirea, înțelegerea și bunăvoința maternă. De la voi, apostolii mei, aștept trandafirii rugăciunilor voastre, care trebuie să fie faptele iubirii. Acestea sunt cele mai dragi rugăciuni pentru inima mea de Mamă. Pe acestea le duc Fiului meu născut pentru voi; El ne privește și ne aude. Noi vă suntem mereu aproape – aceasta e iubirea care vă cheamă, vă conectează, vă convertește, vă încurajează și vă umple. De aceea, apostolii mei, iubiți-vă mereu unii pe alții și, mai presus de toate, iubiți-l pe Fiul meu! Aceasta e singura cale de mântuire, [singura cale] spre viața veșnică. Aceasta e rugăciunea mea cea mai dragă, care umple inima mea cu cea mai frumoasă mireasmă de trandafiri. Rugați-vă, rugați-vă mereu pentru păstorii voștri, ca să aibă putere să fie lumina Fiului meu. Vă mulțumesc.”

Mesajul din 25 Decembrie “Dragi copii, cu mare bucurie vi-L aduc azi pe Fiul meu Isus, ca El să vă dea pacea Sa. Deschideți-vă inima, copilașilor, și fiți fericiți că Îl puteți primi! Cerul e cu voi și se luptă ca să fie pace în inimile voastre, în familiile voastre și în lume. Iar voi, copilașilor, să ajutați cu rugăciunea voastră ca asta să se întâmple. Vă binecuvântez împreună cu Fiul meu Isus și vă chem să nu pierdeți speranța și să aveți mereu privirea și inima voastră îndreptate spre Cer și spre veșnicie. Astfel veți fi deschiși față de Dumnezeu și față de planurile Sale. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.” (Mirjana)

Mesajul din 25 Decembrie “Dragi copii, astăzi, în această zi de har, vă invit într-un mod special să vă rugați pentru pace. Copii, eu am venit aici ca Regină a Păcii și, de atâtea ori, v-am chemat să vă rugați pentru pace. Dar, copiilor, inimile voastre sunt neliniștite. Păcatul vă împiedică să vă deschideți pe deplin harului și păcii pe care Dumnezeu dorește să vi le dăruiască. Ca să trăiți pacea, copiii mei, trebuie mai întâi să o aveți în inima voastră și să fiți total predați lui Dumnezeu și voinței Sale. Nu căutați pacea și bucuria în lucrurile acestei lumi, căci toate acestea trec. Tindeți spre adevărata milostivire și pace, care vin numai de la Dumnezeu, căci numai astfel va fi umplută inima voastră cu bucurie adevărată și numai în acest fel veți putea deveni martori ai păcii în această lume lipsită de pace. Eu sunt Mama voastră și mijlocesc pentru fiecare dintre voi înaintea Fiului meu. Vă mulțumesc că ați răspuns chemării mele.” (Iakov)

Mesajul din 2 decembrie 2016 “Dragi copii, inima mea de Mamă plânge în timp ce privesc ce fac copiii mei. Păcatele se înmulțesc, curăția sufletului e tot mai puțin importantă, Fiul meu e uitat și tot mai puțin cinstit, iar copiii mei sunt prigoniți. De aceea, voi, copiii mei, apostolii iubirii mele, chemați cu sufletul și cu inima Numele Fiului meu! El va avea pentru voi cuvinte de lumină. El vi Se arată, frânge pâinea cu voi și vă dă cuvinte de iubire ca să le transformați în fapte de milostivire și, astfel, să fiți mărturisitori ai adevărului. De aceea, copiii mei, nu vă temeți! Îngăduiți-i Fiului meu să fie în voi. El se va folosi de voi ca să îi îngrijească pe cei răniți și ca să convertească sufletele pierdute. De aceea, copiii mei, întoarceți-vă la rugăciunea Rozarului! Rostiți-o cu sentimente de bunătate, jertfă și îndurare. Rugați-vă nu doar cu cuvintele, ci cu faptele milostivirii. Rugați-vă cu iubire față de toți oamenii. Fiul meu, cu jertfa Sa, a înălțat iubirea. De aceea, trăiți cu El ca să aveți putere și speranță, ca să aveți iubirea, care e viață și care conduce la viața veșnică. Prin iubirea lui Dumnezeu și eu sunt cu voi și vă voi conduce cu iubire de Mamă. Vă mulțumesc.

Mesajul din 25 noiembrie 2016- “Dragi copii, și astăzi vă chem să vă întoarceți la rugăciune. În acest timp de har Dumnezeu mi-a permis să vă conduc spre sfințenie și spre o viață simplă, ca să Îl descoperiți pe Dumnezeu Creatorul în lucrurile mici, ca să vă îndrăgostiți de El și ca viața voastră să fie mulțumire adusă Celui Preaînalt pentru tot ce vă dă. Copilașilor, viața voastră să fie, în iubire, un dar pentru ceilalți și Dumnezeu vă va binecuvânta; iar voi să dați mărturie fără interese, din iubire pentru Dumnezeu. Eu sunt cu voi și mijlocesc pentru voi toți înaintea Fiului meu. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea”

Mesajul din 2 noiembrie 2016 “Copiii mei, să vin la voi și să mă descopăr vouă e o mare bucurie pentru inima mea maternă. Acesta e darul Fiului meu pentru voi și pentru alții care vor veni. Ca Mamă vă invit: iubiți-L pe Fiul meu mai presus de toate! Ca să Îl iubiți cu toată inima, trebuie să Îl cunoașteți; Îl veți cunoaște prin rugăciune. Rugați-vă cu inima și cu sentimentele. A te ruga înseamnă a te gândi la iubirea și la jertfa Lui. A te ruga înseamnă a iubi, a da, a suferi și a oferi. Pe voi, copiii mei, vă chem să fiți apostolii rugăciunii și ai iubirii. Copiii mei, e vremea să vegheați. În această veghe vă invit la rugăciune, iubire și încredere. Inima mea maternă dorește ca, în timp ce Fiul meu se va uita în inimile voastre, să vadă în ele încredere și iubire necondiționată. Iubirea unificată a apostolilor mei va trăi, va birui și va dezvălui răul. Copilașii mei, eu am fost potirul Omului Dumnezeu, am fost instrumentul lui Dumnezeu. De aceea, pe voi, apostolii mei, vă invit să fiți potirul iubirii curate și adevărate a Fiului meu. Vă invit să fiți instrument prin care toți aceia care nu au cunoscut iubirea lui Dumnezeu, care nu au iubit niciodată, [Îl] vor descoperi, [Îl] vor accepta și se vor mântui. Vă mulțumesc, copiii mei.”

Mesajul din 25 Octombrie “Dragi copii, astăzi vă chem: rugați-vă pentru pace! Abandonați egoismul și trăiți mesajele pe care vi le dau. Fără ele nu vă puteți schimba viața. Trăind rugăciunea, veți avea pacea. Trăind în pace, veți simți nevoia să dați mărturie, căci Îl veți descoperi pe Dumnezeu pe care acum îl simțiți departe. De aceea, copilașilor, rugați-vă! Rugați-vă! Rugați-vă și permiteți-I lui Dumnezeu să intre în inima voastră! Întoarceți-vă la post și la spovadă, ca să biruiți răul din voi și din jurul vostru. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.”

Mesajul din 21 Oct 2016 “Dragi copii, și astăzi doresc să vă invit la perseverență în rugăciune. Rugați-vă, dragi copii, pentru pace! Pentru pace! Ca pacea să domnească în inimile oamenilor, căci dintr-o inimă care e în pace se naște o lume în pace. Mulțumesc, dragi copii, că ați răspuns și astăzi chemării mele”.(Ivan 21 Oct -Aparitie nocturna)

Mesajul din 2 Octombrie “Dragi copii, Duhul Sfânt, după voia Tatălui Ceresc, m-a făcut mamă, Mama lui Isus și, prin însăși acest lucru, Mama voastră. De aceea vin să vă ascult, să vă deschid brațele mele de Mamă, să vă dau inima mea și să vă chem să rămâneți cu mine: căci de pe înaltul crucii Fiul meu v-a încredințat mie.Din păcate mulți dintre copiii mei nu au cunoscut iubirea Fiului meu, mulți nu vor să o cunoască. O, copiii mei, cât rău fac aceia care trebuie să vadă sau să înțeleagă pentru a crede! De aceea, voi, copiii mei, apostolii mei, în tăcerea inimii ascultați glasul Fiului meu, pentru ca inima voastră să fie casa Lui și să nu fie întunecată și tristă, ci să fie luminată de lumina Fiului meu. Căutați speranța cu credință, căci credința e viața sufletului.Vă invit din nou: rugați-vă! Rugați-vă ca să trăiți credința în umilință, în pacea spiritului și luminați de Lumină. Copiii mei, nu încercați să înțelegeți totul dintr-o dată, căci nici eu nu am înțeles totul imediat, dar am iubit și am crezut în cuvintele divine pe care le zicea Fiul meu – El, care a fost prima Lumină și Începutul răscumpărării.Apostolii iubirii mele, voi care vă rugați, vă jertfiți, iubiți și nu judecați, voi mergeți și răspândiți adevărul, cuvintele Fiului meu, Evanghelia, căci voi sunteți evanghelie vie, voi sunteți razele luminii Fiului meu! Fiul meu și cu mine vă vom fi alături, vă vom încuraja și vă vom pune la încercare.
Copiii mei, cereți mereu binecuvântare de la aceia și numai de la aceia ale căror mâini le-a binecuvântat Fiul meu, adică de la păstorii voștri. Vă mulțumesc.” (Mirjana)

Mesajul din 25 August 2016 “Dragi copii, astăzi doresc să împărtășesc cu voi bucuria cerească! Voi, copilașilor, deschideți ușa inimii ca să crească în inima voastră speranța, pacea și iubirea pe care numai Dumnezeu le dă. Copilașilor, prea sunteți legați de lume și de lucrurile lumești, din acest motiv satana vă agită ca vântul valurile mării. De aceea, fie ca verigile vieții voastre să fie rugăciunea cu inima și adorarea Fiului meu Isus. Predați-I Lui viitorul vostru ca să fiți, în El, bucurie altora și exemplu cu viața voastră. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.”

Mesajul din 2 August 2016 “Dragi copii, am venit între voi, la voi, ca să îmi dați grijile voastre, ca să le duc Fiului meu, ca să mijlocesc înaintea Sa pentru binele vostru. Știu că fiecare din voi are propriile griji, propriile ispite, de aceea, cu dragoste de mamă, vă chem: veniți la masa Fiului meu! El frânge pâinea pentru voi, vi se dăruiește, vă dă speranță; de la voi așteaptă mai multă credință, speranță și seninătate; caută lupta interioară împotriva egoismului, a judecății și a slăbiciunilor omenești. De aceea, eu, ca Mamă, vă spun „Rugați-vă!“, căci rugăciunea vă dă putere pentru lupta interioară. Când era mic, Fiul meu mi-a spus adesea că mulți mă vor iubi și îmi vor spune „mamă“. Aici între voi, eu simt iubire – vă mulțumesc! Prin această iubire Îl rog pe Fiul meu: ca niciunul dintre voi să nu se întoarcă acasă așa cum a venit, ca să duceți cât mai multă speranță, îndurare și iubire; ca să îmi fiți apostoli ai iubirii, care, cu viața lor, vor da mărturie că Tatăl Ceresc e izvorul vieții, nu al morții. Dragi copii, cu dragoste de mamă vă rog din nou: rugați-vă pentru aleșii Fiului meu, pentru mâinile lor binecuvântate, pentru păstorii voștri, ca să Îl poată propovădui pe Fiul meu cu cât mai multă iubire și, astfel, să obțină convertiri. Vă mulțumesc!”

Mesajul din 25 Iulie 2016 “Dragi copii, vă privesc și vă văd pierduți și nu aveți nici rugăciune, nici bucurie în inimi. Întoarceți-vă, copilașilor, la rugăciune și puneți-L pe Dumnezeu pe primul loc, nu pe om. Nu pierdeți speranța ce v-o aduc! Copilașilor, fie ca, în acest timp, fiecare zi să fie mai multă căutare a lui Dumnezeu în tăcerea inimii voastre și rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă până când rugăciunea nu devine bucurie. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.”

Mesajul din 2 Iulie 2016 ” Dragi copii,prezența mea reală, vie, între voi trebuie să vă facă fericiți, deoarece e din marea iubire a Fiului meu. El mă trimite între voi ca să vă dau siguranță cu iubirea mea maternă; ca să înțelegeți că durerea și bucuria, suferința și iubirea fac să trăiască sufletul vostru cu intensitate; ca să vă chem din nou să celebrați inima lui Isus, inima credinței: Euharistia. Fiul meu, zi de zi și până în veșnicie, se întoarce viu între voi, se întoarce la voi. Dar nici nu v-a părăsit niciodată.Când unul dintre voi, copiii mei, se întoarce la El, inima mea de Mamă saltă de bucurie. De aceea, copiii mei, întoarceți-vă la Euharistie, la Fiul meu! Calea către Fiul meu e grea, plină de renunțări, dar la capătul ei e mereu lumină. Eu înțeleg durerile și suferințele voastre și, cu iubire de Mamă, șterg lacrimile voastre. Încredeți-vă în Fiul meu, căci El va face pentru voi ceea ce voi nici nu ați ști să cereți. Voi, copiii mei, trebuie să vă ocupați numai de sufletul vostru, căci sufletul e singurul lucru ce vă aparține pe pământ. Acest suflet îl veți aduce, murdărit sau curat, înaintea Tatălui ceresc. Amintiți-vă, credința în iubirea Fiului meu va fi mereu răsplătită.Vă rog să vă rugați în mod special pentru cei pe care Fiul meu i-a chemat să trăiască prin El și să iubească turma Lui. Vă mulțumesc.”

Mesajul din 2 Iunie 2016 “Dragi copii, ca Mamă a Bisericii, ca Mama voastră, zâmbesc privindu-vă cum veniți la mine, cum vă adunați în jurul meu, cum mă căutați. Venirile mele între voi sunt dovadă ce arată cât de mult vă iubește Cerul. Ele vă arată calea spre viața veșnică, spre mântuire. Apostolii mei, voi care vă străduiți să aveți inimi curate, și pe Fiul meu în ele, voi sunteți pe drumul cel bun. Voi, care-L căutați pe Fiul meu, voi căutați calea cea bună. El a lăsat multe semne ale iubirii Sale. A lăsat speranța. E ușor să-L găsiți dacă sunteți gata de jertfă și de pocăință, dacă aveți răbdare, îndurare și iubire de aproapele. Mulți copii ai mei nu văd și nu aud pentru că nu vor. Nu acceptă cuvintele și faptele mele. Dar Fiul meu, prin mine, îi cheamă pe toți. Duhul Lui îi lumineazā pe toți copiii mei, în lumina Tatălui ceresc, în comuniunea Cerului și a pământului, în iubirea reciprocă, căci iubirea cheamă iubire și face ca faptele sā fie mai importante decât vorbele. De aceea, apostolii mei, rugați-vā pentru Biserica voastrā, iubiți-o și faceti faptele iubirii: oricât ar fi de trădatā, de rănită, ea este aici pentru că provine de la Tatăl ceresc. Rugați-vă pentru păstorii voștri, ca să vedeți în ei măreția iubirii Fiului meu. Vă mulțumesc.”

Mesajul din 25 mai 2016 ” Dragi copii, prezența mea este dar al Lui Dumnezeu pentru voi toți și imbold de convertire. Satana e puternic și dorește să pună dezordine și neliniște în inimile și în gândurile voastre. De aceea, copilașilor, rugați-vă ca Duhul Sfânt să vă conducă pe calea dreaptă a bucuriei și a păcii. Eu sunt cu voi și mijlocesc pentru voi înaintea Fiului meu. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.”

Mesajul din 2 mai 2016 ” Dragi copii, inima mea de Mamă doreşte convertirea voastră sinceră şi credința puternică pentru a putea transmite iubirea şi pacea tuturor celor din jurul vostru. Dar, copiii mei, nu uitaţi: fiecare din voi e o lume unică în ochii Tatălui ceresc, de aceea permiteți lucrării necontenite a Duhului Sfânt să acționeze asupra voastră. Fiți copiii mei curați în spirit. Frumusețea se găseşte în cele spirituale, căci tot ce e viu în spirit e şi foarte frumos. Nu uitaţi că, în Euharistie, care e inima credinţei, Fiul meu este mereu cu voi, vine la voi şi frânge pâinea cu voi deoarece, copiii mei, a murit pentru voi, a înviat şi va veni din nou. Aceste cuvinte ale mele vă sunt cunoscute, căci ele sunt adevăr, iar adevărul nu se schimbă, doar că mulți copii ai mei l-au uitat. Copiii mei, cuvintele mele nu sunt nici vechi, nici noi, ele sunt eterne. De aceea vă invit, copiii mei, să priviți bine semnele timpurilor, să adunaţi crucile risipite şi să fiţi apostoli ai revelației. Vă mulţumesc.”

Mesajul din 25 Aprilie 2016 “Dragi copii, inima mea neprihănită sângerează privindu-vă în păcat și în obiceiuri păcătoase. Vă chem: întoarceți-vă la Dumnezeu și la rugăciune, ca să vă fie bine pe pământ! Dumnezeu vă cheamă prin mine, ca inimile voastre să fie speranță și bucurie pentru toți cei ce sunt departe. Chemarea mea să fie pentru voi balsam pentru suflet și inimă, astfel încât să Îl slăviți pe Dumnezeu Creatorul care vă iubește și vă cheamă la veșnicie. Copilașilor, viața e scurtă: folosiți-vă de timpul acesta ca să faceți binele. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.” (Marija)

Mesajul dn 2 Aprilie 2016 “Dragi copii, să nu aveți inimile dure, închise și pline de frică. Îngăduiți iubirii mele de Mamă să le lumineze și să le umple cu iubire și speranță și (îngăduiți-mi), ca Mamă, să vă ușurez durerile, căci eu le cunosc, le-am experimentat. Durerea înalță și e cea mai puternică rugăciune. Fiul meu îi iubește în special pe cei ce suferă durerea. Pe mine m-a trimis ca să vă ușurez și să vă aduc speranța. Încredeți-vă în El! Știu că vă este greu, căci în jurul vostru vedeți tot mai mult întuneric. E necesar, dragi copii, să-l risipiți cu rugăciunea și cu iubirea. Cel ce se roagă și iubește nu se teme, are speranță și iubire îndurătoare, vede lumina, Îl vede pe Fiul meu. Ca apostoli ai mei, vă chem să vă străduiți să fiți exemplu al iubirii milostive și al speranței. Rugați-vă iar și iar pentru tot mai multă iubire, căci iubirea milostivă aduce lumina ce risipește orice întuneric, Îl aduce pe Fiul meu. Nu vă temeți, nu sunteți singuri, sunt cu voi. Vă rog să vă rugați pentru păstorii voștri, ca în fiecare clipă să aibă iubire și, în iubire, să lucreze pentru Fiul meu, prin Fiul meu și în amintirea Lui.” (Mirjana)

Mesajul din 25 Martie 2016 “Dragi copii, astăzi vă aduc iubirea mea. Dumnezeu mi-a îngăduit să vă iubesc și, din iubire, să vă chem la convertire. Voi, copilașilor, sunteți săraci în iubire și încă nu ați înțeles că Fiul meu Isus și-a dat viața din dragoste, ca să vă mântuiască și să vă dea viață veșnică. De aceea, rugați-vă, copilașilor, ca în rugăciune să înțelegeți iubirea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.” (Marija)

Mesajul din 18 Martie 2016 Dragi copii, cu inimă de mamă – plină de iubire pentru voi, copiii mei – doresc să vă învăț încrederea deplină în Dumnezeu Tatăl. Doresc să învățați, cu privirea interioară și cu ascultarea interioară, să urmați voia lui Dumnezeu. Doresc să învățați să vă încredeți fără măsură în milostivirea și iubirea Lui, așa cum eu m-am încrezut mereu. De aceea, copiii mei, curățați-vă inimile! Eliberați-vă de tot ce vă leagă de cele lumești și permiteți ca, prin rugăciune și sacrificiu, cele dumnezeiești să dea formă vieții voastre, așa încât Impărația lui Dumnezeu să fie în inima voastră, așa încât să începeți să trăiți pornind de la Dumnezeu-Tatăl, așa încât să continuați mereu să umblați cu Fiul meu. Dar, pentru toate aceastea, copiii mei, trebuie să fiți săraci cu spiritul și umpluți de iubire și milostivire, trebuie să aveți inimi simple și curate și să fiți întotdeauna gata să slujiți. Copiii mei, ascultați-mă! Vă vorbesc spre mântuirea voastră. Vă mulțumesc! (Mirjana-apariția anuala din 18 martie 2016)

Mesajul din 2 Martie 2016 “Dragi copii, venirea mea între voi este un dar al Tatălui Ceresc pentru voi. Eu vin între voi cu iubirea Lui ca să vă ajut să găsiți calea către Adevăr, să găsiți calea către Fiul meu. Eu vin pentru a confirma Adevărul. Doresc să vă reamintesc cuvintele Fiului meu. El a rostit cuvintele mântuirii pentru întreaga omenire, cuvintele iubirii pentru toți, iubire pe care ne-a arătat-o prin jertfa Lui. Dar, până astăzi, mulți copii ai mei nu Îl cunosc și nu doresc să Îl cunoască, sunt indiferenți. Inima mea suferă mult pentru indiferența lor. Fiul meu a fost mereu în Tatăl, prin nașterea Sa pe pământ a adus dumnezeiescul, iar omenescul l-a luat din mine. Cu El a venit între noi Cuvântul, cu El a venit Lumina lumii care pătrunde în inimi și le luminează și le umple cu iubire și mângâiere. Copiii mei, Fiul meu poate fi văzut de toți cei care Îl iubesc, căci Chipul Său se vede în sufletele care sunt pline de iubire pentru El. De aceea, copiii mei, apostolii mei, ascultați-mă: părăsiți vanitatea și egoismul, nu trăiți doar pentru cele lumești și materiale! Iubiți-L pe Fiul meu și faceți ca alții să poată vedea fața Lui în iubirea voastră pentru El! Eu vă voi ajuta să Îl cunoașteți tot mai bine. Eu vă voi vorbi de El. Vă mulțumesc.”

Mesajul din 25 Februarie 2016 Dragi copii, în această vreme de har vă chem pe toți la convertire. Copilașilor, voi iubiți puțin și vă rugați și mai puțin. Sunteți pierduți și nu știți care vă e scopul. Luați crucea, priviți la Isus și urmați-L! El vi se dăruie până la moartea pe cruce, căci vă iubește. Copilașilor, vă chem: întoarceți-vă la rugăciunea cu inima, ca, în rugăciune, să găsiți speranță și sensul a ceea ce trăiți. Eu sunt cu voi și mă rog pentru voi. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.

Mesajul din 2 Februarie 2016 “Dragi copii, v-am chemat și din nou vă chem să Îl cunoașteți pe Fiul meu, să cunoașteți adevărul; eu sunt cu voi și mă rog să reușiți. Copiii mei, trebuie să vă rugați mult pentru a avea cât mai multă iubire, răbdare, pentru a putea suporta sacrificiul și a putea fi săraci în spirit. Fiul meu e mereu cu voi prin Duhul Sfânt. Biserica Lui se naște în orice inimă ce Îl cunoaște. Rugați-vă să Îl puteți cunoaște pe Fiul meu! Rugați-vă ca sufletul vostru să fie una cu El! Asta e rugăciunea, asta e iubirea care îi atrage pe alții și vă face apostolii mei. Vă privesc cu iubire, cu iubire maternă. Vă cunosc, cunosc durerile și întristările voastre, căci și eu am suferit în tăcere. Credința mea îmi dădea iubire și speranță. Repet: învierea Fiului meu și ridicarea mea la Cer sunt speranță și iubire pentru voi. De acea, copiii mei, rugați-vă ca să puteți cunoaște adevărul, ca să puteți avea o credință puternică ce să vă conducă inima și să știe transforma durerile și suferințele voastre în iubire și speranță. Vă mulțumesc.”

Mesajul din 25 Ianuarie 2016 “Dragi copii, și astăzi vă chem pe toți la rugăciune. Fără rugăciune nu puteți trăi, căci rugăciunea e lanț ce vă apropie de Dumnezeu. De aceea, copilașilor, în umilința inimii întoarceți-vă la Dumnezeu și la poruncile Lui, ca să puteți zice cu toată inima: ”precum în Cer așa să fie și pe pământ”. Voi, copilașilor, sunteți liberi ca, în libertate, să vă hotărâți pentru Dumnezeu sau împotriva Lui. Uitați-vă unde vrea să vă atragă satana: în păcat și robie. De aceea, copilașilor, întoarceți-vă la inima mea, ca eu să vă pot duce la Fiul meu Isus, care e calea, adevărul și viața. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.”(Marija)

Mesajul din 2 Ianuarie 2016 “Dragi copii, ca Mamă sunt bucuroasă că sunt între voi, căci doresc să vă vorbesc din nou despre cuvintele Fiului meu și despre iubirea Sa. Sper că mă veți primi cu inima, deoarece cuvintele Fiului meu și iubirea Sa sunt singura lumină și speranță în întunericul acestor vremuri. Acesta e singurul adevăr, iar voi, care îl veți accepta și trăi, veți avea inimi curate și smerite. Fiul meu iubește pe cei curați și smeriți. Inimile curate și smerite însuflețesc cuvintele Fiului meu, le trăiesc, le răspândesc și fac astfel încât toți să le audă. Cuvintele Fiului meu redau viața celor care le ascultă. Cuvintele Fiului meu redau iubirea și speranța. De aceea, dragii mei apostoli, copiii mei, trăiți cuvintele Fiului meu! Iubiți-vă cum v-a iubit El! Iubiți-vă în Numele Lui, în amintirea Lui! Biserica înaintează și crește datorită acelora care ascultă cuvintele Fiului meu; datorită acelora care iubesc; datorită acelora care pătimesc și suferă în tăcere și cu speranța mântuirii finale. De aceea, dragii mei copii, cuvintele Fiului meu și iubirea Lui să vă fie primul și ultimul gând al zilei. Vă mulțumesc.” (Mirjana)

Mesajul din 25 Decembrie 2015 “Dragi copii,și astăzi vi-L aduc pe Fiul meu Isus și, ținându-L la piept,vă dau pacea Lui și dorința [Lui] după Cer.Mă rog cu voi pentru pace și vă chem să fiți pace.Vă binecuvântez pe toți cu binecuvântarea mea maternă de pace.Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.”(Marija)

Mesajul din 2 Decembrie 2015 “Dragi copii, eu sunt mereu cu voi, deoarece Fiul meu v-a încredințat grijii mele. Iar voi, copiii mei, aveți nevoie de mine. Căutați-mă, veniți la mine și bucurați inima mea de mamă! Eu am și voi avea mereu iubire pentru voi, pentru voi care suferiți și care vă oferiți durerile și suferințele voastre mie și Fiului meu. Iubirea mea caută dragostea tuturor copiilor mei, iar copiii mei caută dragostea mea. Prin iubire Isus caută să realizeze comuniunea între Cer și Pământ, între Tatăl Ceresc și voi: copiii mei – Biserica Lui. De aceea, trebuie să ne rugăm mult, trebuie să vă rugați și să iubiți Biserica căreia îi aparțineți. Acum Biserica suferă și are nevoie de apostoli care – iubind comuniunea, dând mărturie și dăruind – arată căile lui Dumnezeu; are nevoie de apostoli care, trăind Euharistia cu inima, fac mari lucrări*; are nevoie de voi, apostolii iubirii mele! Copiii mei, de la bun început Biserica a fost prigonită și trădată, dar a crescut din zi în zi. Ea nu poate fi distrusă, căci Fiul meu i-a dat ca inimă Euharistia, iar lumina învierii Sale a strălucit și va străluci peste ea. De aceea, nu vă temeți! Rugați-vă pentru păstorii voștri ca să aibă putere și iubire pentru a fi poduri către mântuire. Vă mulțumesc.” (Mirjana)

Mesajul din 25 Noiembrie 2015 “Dragi copii, azi vă chem pe toți: rugați-vă pentru intențiile mele! Pacea e în pericol. De aceea, copilașilor, rugați-vă și fiți purtătorii păcii și speranței în această lume lipsită de pace, în care satana atacă și ispitește în toate felurile. Copilașilor, fiți tari în rugăciune și curajoși în credință. Eu sunt cu voi și mijlocesc înaintea Fiului meu Isus pentru voi toți. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.”(Marija)

Mesajul Fecioarei Maria- 2 Nov 2015 “ Dragi copii, din nou vreau sa va vorbesc despre iubire. V-am adunat in jurul meu , in numele Fiului meu, prin vointa Sa. Vreau ca credinta voastra sa fie ferma si sa provina din iubire pentru ca copiii mei care inteleg iubirea Fiului meu si o urmeaza, sa traiasca in pace si in iubire. Ei ajung sa cunoasca iubirea lui Dumnezeu. De aceea copilasilor, rugati-va rugati-va, rugati-va, pentru ca sa iubiti mai mult si sa faceti acte de iubire. Pentru ca, credinta singura, fara iubire si fara acte de iubire, nu e ceea ce cer de la voi. Copiii mei, aceasta nu este o credinta adevarata, aceasta este o credinta falsa. Este lauda de sine. Fiul meu cere credinta si acte de iubire si bunatate. Ma rog si va cer si voua sa va rugati si sa traiti iubirea, pentru ca doresc ca Fiul meu, atunci cand priveste la inimile tuturor copiilor mei, sa poata sa vada in ele iubire si bunatate, nu ura si indiferenta.. Copiii mei, apostolii iubirii mele, nu va pierdeti speranta si nu va pierdeti puterea. Voi veti reusi. Va incurajez si va binecuvantez. Pentru ca toate aceste lucruri lumesti, care sunt plasate din nefericire pe primul loc, de catre multi din copiii mei, vor disparea, si doar iubirea si actele de iubire vor ramane si vor deschide portile Imparatiei lui Dumnezeu. La aceste porti va voi astepta. La aceste porti vreau sa ii primesc si sa ii imbratisez pe toti copiii mei. Va multumesc!“

Mesajul din 25 Octombrie 2015 “Dragi copii, si astazi rugaciunea mea este pentru voi toti, dar in special pentru cei care au inima impietrita la chemarea mea. Voi traiti in zile de har si nu sunteti constienti de darurile pe care Dumnezeu vi le daruieste prin prezenta mea. Copilasii mei, decideti-va si astazi pentru sfintenie si luati exemplul sfintilor acestor vremuri si veti vedea ca sfintenia este o realitate pentru voi toti. Bucurati-va in iubire, copilasilor, in ochii lui Dumnezeu voi sunteti unici si de neinlocuit, pentru ca sunteti bucuria lui Dumnezeu in aceasta lume. Marturisiti pacea, rugaciunea si iubirea. Va multumesc ca ati raspuns la chemarea mea!” (Marija)

Mesajul din 2 Octombrie 2015 “Dragi copii, sunt aici între voi ca să vă încurajez, să vă umplu cu iubirea mea și să vă chem din nou să fiți martorii iubirii Fiului meu. Mulți dintre copiii mei nu au speranță, nu au pace, nu au iubire. Ei Îl caută pe Fiul meu, dar nu știu cum și unde să Îl găsească. Fiul meu le deschide brațele, voi ajutați-i să vină în îmbrățișarea Sa. Dragi copii, pentru a face asta trebuie să vă rugați pentru iubire. Trebuie să vă rugați mult, mult, ca să aveți cât mai multă iubire, căci iubirea biruie moartea și face să dăinuiască viața. Apostolii iubirii mele, copiii mei, uniți-vă în rugăciune cu inima simplă și sinceră, oricât de departe ați fi unii de alții. Încurajați-vă unii pe alții în creșterea spirituală, așa cum vă încurajez eu.Veghez asupra voastră și sunt cu voi ori de câte ori vă gândiți la mine. Rugați-vă pentru păstorii voștri, pentru aceia care s-au lepădat de toate pentru Fiul meu și pentru voi. Iubiți-i și rugați-vă pentru ei. Tatăl ceresc ascultă rugăciunile voastre. Vă mulțumesc.”

Mesajul din 25 Septembrie 2015 “Dragi copii, și azi Îl rog pe Duhul Sfânt să vă umple inimile cu credință tare. Rugăciunea și credința vor umple inima voastră cu iubire și bucurie și voi veți fi semn pentru cei care sunt departe de Dumnezeu. Îndemnați-vă, copilașilor, unii pe alții la rugăciunea cu inima, ca rugăciunea să umple viața voastră și veți fi, în fiecare zi, mai presus de toate, copilașilor, martorii slujirii lui Dumnezeu în adorație și a [slujirii] aproapelui în nevoie. Eu sunt cu voi și mijlocesc pentru voi toți. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.” (Marija)

Mesajul din 2 Septembrie 2015 ”Dragi copii, dragii mei apostoli ai iubirii, purtătorii mei de adevăr. Vă chem din nou și vă adun ca să mă ajutați, ca să-i ajutați pe toți copiii mei însetați de iubire și de adevăr, însetați de Fiul meu.Eu sunt harul trimis vouă de Tatăl Ceresc, ca să vă ajut să trăiți Cuvântul Fiului meu.Iubiți-vă unii pe alții. Eu am trăit viața de pe pământ; știu că nu e întotdeauna ușor, dar, dacă vă veți iubi unii pe alții, vă veți ruga cu inima, veți atinge înălțimile spirituale și vi se va deschide drumul către Rai. Acolo vă aștept eu, mama voastră, pentru că eu sunt în Rai.Fiți fideli Fiului meu și învățați-i și pe ceilalți fidelitatea. Eu sunt cu voi și vă voi ajuta. Vă voi învăța credința, pentru ca să știți să o transmiteți în mod corect celorlalți. Vă voi învăța adevărul, pentru a ști să discerneți. Vă voi învăța iubirea, pentru a cunoaște ce este iubirea adevărată. Dragi copii, Fiul meu va face în așa fel încât El să vorbească prin cuvintele vostre și prin faptele voastre. Vă mulțumesc.” (Mirjana)

Mesajul din 25 august 2015 “Dragi copii, și astăzi vă chem să fiți rugăciune. Fie ca rugăciunea să vă fie aripi pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Lumea e în ceasul încercării, căci a uitat de Dumnezeu și L-a părăsit. De aceea, voi, copilașilor, fiți aceia care Îl caută și Îl iubesc pe Dumnezeu mai presus de toate. Eu sunt cu voi și vă conduc la Fiul meu,
dar voi trebuie să spuneți DA-ul vostru, în libertatea copiilor lui Dumnezeu. Mijlocesc pentru voi și vă iubesc, copilașilor, cu iubire nemărginită. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. ”

Mesajul din 2 August 2015 “Dragi copii, eu, ca o mamă care își iubește copiii, văd cât de dificile sunt vremurile în care trăiți. Văd suferința voastră. Dar trebuie să știti că nu sunteți singuri. Fiul meu este cu voi. El este pretutindeni. Este invizibil, dar Îl puteți vedea, dacă-L trăiți. El este Lumina care vă luminează sufletul și vă dăruiește pacea. El este Biserica pe care trebuie să o iubiți și pentru care trebuie să vă rugați și să vă luptați întotdeauna – dar nu numai cu vorbe, ci cu faptele iubirii. Copiii mei, faceți astfel încât toți să-L cunoască pe Fiul meu, faceți să fie iubit, pentru că adevărul este în Fiul meu, născut din Dumnezeu, Fiul Lui Dumnezeu. Nu pierdeți vremea gândind prea mult, căci vă veți îndepărta de adevăr. Acceptați cu o inimă simplă cuvântul Său și trăiți-l. Dacă trăiți cuvântul Său, vă veți ruga. Dacă trăiți Cuvântul Său, veți iubi cu o iubire milostivă, vă veți iubi unii pe alții. Cu cât mai mult veți iubi, cu atât mai departe veți fi de moarte. Pentru cei care vor trăi cuvântul Fiului meu și care vor iubi, moartea va fi viață. Vă mulțumesc.
Rugați-vă pentru a putea să-L vedeți în păstorii voștri pe Fiul meu. Rugați-vă pentru a -L putea îmbrățișa pe El în ei.” (Mirjana)

Mesajul din 25 Iulie 2015 “Dragi copii, cu bucurie sunt și azi cu voi și vă chem pe toți, copilașilor, rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă, ca să înțelegeți iubirea ce o am pentru voi. Iubirea mea e mai puternică decât răul, copilașilor, de aceea, apropiați-vă de Dumnezeu ca să simțiți bucuria mea în Dumnezeu. Fără Dumnezeu, copilașilor, nu aveți viitor, nu aveți speranță, nici mântuire, de aceea lăsați răul și alegeți binele. Eu sunt cu voi și, cu voi, mijlocesc înaintea lui Dumnezeu pentru toate nevoile voastre. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.”

Mesajul din 2 Iulie 2015 “Dragi copii,vă invit să răspândiți credința în Fiul meu, credința voastră. Voi, copiii mei, luminați de Duhul Sfânt, apostolii mei, transmiteți-o celorlalți, celor care nu cred, care nu știu, care nu vor să știe. Pentru aceasta voi trebuie să vă rugați mult pentru darul iubirii, căci iubirea este semnul adevăratei credinței, iar voi veți fi apostolii iubirii mele. Iubirea mereu din nou reînnoiește durerea și bucuria Euharistiei: face prezentă durerea pătimirii Fiului meu (prin care v-a arătat ce înseamnă să iubești fără măsură) și reînnoiește bucuria de a vă fi lăsat Trupul Său și Sângele Său ca să vă hrănească cu Sine Însuși și ca să poată astfel să fie una cu voi.Privindu-vă cu tandrețe, simt o iubire nemărginită care mă întărește în dorința mea de a vă conduce la o credință tare. Credința tare vă va da pe pământ bucurie și veselie, iar, la sfârșit, întâlnirea cu Fiul meu. Aceasta e dorința Sa. Deci, trăiți-L, trăiți iubirea, trăiți lumina care vă luminează mereu în Euharistie.Vă rog să vă rugați mult pentru păstorii voștri, să vă rugați să aveți tot mai multă iubire pentru ei, căci Fiul meu vi i-a dăruit ca să vă hrănească cu Trupul Lui și să vă învețe să iubiți. De aceea, iubiți-i și voi. Însă, copiii mei, amintiți-vă: iubirea înseamnă a îndura și a dărui și niciodată, niciodată a judeca. Vă mulțumesc.” (Mirjana)

Mesajul din 25 Iunie 2015 “Dragi copii,și astăzi Cel Preaînalt îmi dă harul de a vă putea iubi și invita la convertire. Copilașilor, Dumnezeu să fie ziua voastră de mâine, nu războiul și neliniștea! Nu tristețea, ci bucuria și pacea trebuie să domnească în inimile tuturor oamenilor, dar fără Dumnezeu nu veți găsi niciodată pace.De aceea, copilașilor, întoarceți-vă la Dumnezeu și la rugăciune,pentru ca inima voastră să cânte de bucurie.Sunt cu voi și vă iubesc cu iubire nețărmurită.Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.” (Marija)

Mesajul din 2 Iunie 2015 “Dragi copii, doresc să lucrez prin voi, copiii mei, apostolii mei, pentru ca la sfârșit să îi pot aduna pe toți copiii mei acolo unde totul este pregătit pentru fericirea voastră. Mă rog pentru voi, ca să puteți converti pe alții prin fapte, căci a sosit timpul pentru faptele Adevărului, făcute pentru Fiul Meu. Iubirea mea va lucra în voi, mă voi sluji de voi. Aveți încredere în mine, căci tot ce doresc, doresc pentru binele vostru, pentru binele vostru veșnic, creat prin Tatăl Ceresc. Voi, copiii mei, apostolii mei, trăiți viața pe pământ împreună cu copiii mei care nu au cunoscut iubirea Fiului meu, cu cei care nu mă numesc Mamă, dar să nu vă temeți să mărturisiți adevărul. Căci, dacă voi nu vă temeți și mărturisiți cu curaj, adevărul va birui în mod miraculos. Dar amintiți-vă: puterea stă în iubire! Copiii mei, iubirea e pocăință, iertare, rugăciune, sacrificiu și îndurare. De veți ști să iubiți, cu faptele veți converti pe alții, veți face posibil ca lumina Fiului meu să pătrundă în suflete. Vă mulțumesc. Rugați-vă pentru păstorii voștri! Ei îi aparțin Fiului meu, El i-a chemat. Rugați-vă ca ei să aibă mereu forța și curajul de a străluci cu strălucirea Fiului meu.” (Mirijana)

Mesajul din 29 Mai 2015 “Dragi copii, și astăzi doresc să vă invit să vă rugați pentru păstorii mei din Biserică. Rugați-vă, dragi copii, să mă accepte, să accepte mesajele mele și să le trăiască, pentru a fi purtătorii mesajelor mele în această lume obosită. Dragi copii, ei, întăriți de Duhul Sfânt și de credință, să fie purtătorii Sfintei Evanghelii și evanghelizatori în familii! Rugați-vă, dragi copii, pentru păstorii mei și fiți perseverenți în rugăciune. Vă mulțumesc că ați răspuns și astăzi la chemarea mea.” (Ivan-aparitie nocturna-pe colina)

Mesajul din 25 mai 2015 “Dragi copii, și astăzi sunt cu voi și cu bucurie vă invit pe toți: rugați-vă și credeți în puterea rugăciunii! Deschideți-vă inimile, copilașilor, ca Dumnezeu să vă umple cu iubirea Sa și veți fi bucurie pentru alții, mărturia voastră va fi puternică și tot ce faceți va fi întrețesut cu gingășia lui Dumnezeu. Eu sunt cu voi și mă rog pentru voi și pentru convertirea voastră până când nu Îl veți pune pe Dumnezeu pe primul loc. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.” (Marija)

Mesajul din 2 Mai 2015 “Dragi copii, deschideti-va inimile si incerati sa simtiti cat de mult va iubesc si cat de mult doresc ca voi sa il iubiti pe Fiul meu. Doresc ca voi sa-L cunoasteti cat mai bine pentru ca este imposibil sa-L cunosti si sa nu-L iubesti, caci El este iubire. Copiii mei, eu va cunosc, eu cunosc durerile si suferintele voastre caci si eu am trecut prin ele. Ma bucur cu voi in bucuriile voastre si plang impreuna cu voi cand sunteti in suferinta. Sa stiti ca nu va voi parasi niciodata. Va voi vorbi mereu cu tandrete materna. Ca si mama, am nevoie de inimile voastre deschise pentru a raspandi cu intelepciune si simplitate, iubirea Fiului meu. Vreau ca voi sa fiti deschisi fata de bine si fata de milostivire. Vreau ca voi sa fiti uniti cu Fiul meu caci imi doresc ca voi sa fiti fericiti si sa ma ajutati sa aduc fericire tuturor copiilor meu. Apostolii mei, am nevoie ca voi sa aratati tuturor adevarul lui Dumnezeu, astfel incat inima mea, care a suferit si sufera si astazi atata durere, sa poata invinge prin iubire. Rugati-va pentru sfintenia pastorilor vostri, pentru ca ei sa poata sa savarseasca minuni in numele Fiului meu, caci sfintenia este cea care savarseste miracole. Va multumesc!” (Mirjana)

Mesajul din 25 Aprilie 2015 “Dragi copii, sunt cu voi și azi ca să vă conduc spre mântuire. Sufletul vostru e neliniștit, căci spiritul e slab și obosit de toate lucrurile lumești. Voi, copilașilor, rugați-vă Duhului Sfânt ca El să vă transforme și să vă umple cu puterea credinței și speranței Sale, ca să fiți tari în această luptă contra răului. Eu sunt cu voi și mijlocesc pentru voi înaintea Fiului meu Isus. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.” (Marija)

Mesajul din 2 Aprilie 2015 “Dragi copii, v-am ales pe voi, apostolii mei, pentru că toți purtați în voi înșivă ceva frumos. Voi mă puteți ajuta ca iubirea pentru care a murit și apoi a înviat Fiul meu, să biruie din nou. De aceea vă chem, apostolii mei, să încercați să vedeți ceva bun în fiecare creatură a lui Dumnezeu, în toți copiii mei, și să încercați să îi înțelegeți. Copiii mei, voi toți sunteți frați și surori prin același Duh Sfânt. Voi, umpluți de iubirea față de Fiul meu, puteți vorbi ceea ce știți acelora care nu au cunoscut această iubire. Voi ați cunoscut iubirea Fiului meu, ați înțeles Învierea Lui și vă întoarceți cu bucurie ochii spre El. Dorința mea de Mamă e ca toți copiii mei să fie uniți în iubirea față de Isus. De aceea vă chem, apostolii mei, să trăiți cu bucurie Euharistia, căci în Euharistie Fiul meu vi se dăruiește mereu din nou și, cu exemplul Său, vă arată iubirea și jertfa pentru aproapele. Vă mulțumesc.(Mirjana)

Mesajul din 25 Martie 2015 “Dragi copii, Si astazi, cel Preinalt imi permite sa fiu cu voi si sa va conduc pe drumul convertirii. Multe inimi s-au inchis harului si au devenit surde la chemarea mea. Voi, copilasii mei, rugati-va si luptati impotriva ispitelor si a tuturor planurilor malefice, pe care diavolul vi le ofera prin modernism. Fiti puternici in rugaciune si cu crucea in mainile voastre rugati-va ca cel rau sa nu va foloseasca si sa nu invinga in voi. Eu sunt cu voi si ma rog pentru voi! Va multumesc ca ati raspuns chemarii mele.” (Marija)

Mesajul din 18 Martie 2015 “Dragi copii, vă rog din toată inima, vă rog, copiii mei, curățați-vă inimile de păcate și înălțați-le spre Dumnezeu și spre viața cea veșnică! Vă rog, fiți treji și deschiși adevărului! Nu permiteți ca toate lucrurile acestei lumi să vă îndepărteze de adevărata cunoaștere a mulțumirii ce se găsește în comuniunea cu Fiul meu. Eu vă conduc pe calea adevăratei înțelepciuni, pentru că numai prin înțelepciunea adevărată puteți să cunoașteți pacea cea adevărată și adevăratul bine. Nu vă pierdeți timpul cerând semne de la Tatăl Ceresc, pentru că El deja v-a dăruit cel mai mare semn, care este Fiul meu. De aceea, copiii mei, rugați-vă, pentru ca Duhul Sfânt să vă poată introduce în adevăr, să vă ajute să cunoașteți adevărul și, prin acea cunoaștere a adevărului, să fiți una cu Tatăl Ceresc și cu Fiul meu. Aceasta este cunoașterea care dăruiește fericire pe pământ și deschide ușa vieții veșnice și a iubirii nemărginite. Vă mulțumesc!” (mesaj anual cu ocazia zilei de nastere a vizionarei Mirjana)

Mesajul din 2 Martie 2015 Dragi copii, voi sunteți puterea mea: voi, apostolii mei, care cu iubirea, umilința și tăcerea rugăciunii voastre, faceți să fie cunoscut Fiul meu. Voi trăiți în mine. Voi mă purtați în inima voastră. Voi știți că aveți o Mamă ce vă iubește și care a venit să dăruiască iubire.Eu vă privesc în Tatăl ceresc, privesc gândurile voastre, durerile și suferințele voastre și le duc Fiului meu. Nu vă temeți, nu pierdeți speranța, căci Fiul meu o ascultă pe Mama Sa. De când s-a născut, El iubește și eu doresc ca toți copiii mei să cunoască această iubire. Doresc să se întoarcă la El aceia care L-au părăsit datorită durerilor și neînțelegerilor și doresc să Îl cunoască toți aceia care nu L-au cunoscut niciodată. De aceea existați voi, apostolii mei, și de aceea sunt eu, ca Mamă, cu voi.Rugați-vă pentru tărie în credință, căci din credința tare izvorăște iubirea și îndurarea. Prin iubire și îndurare îi veți ajuta pe toți aceia care nu sunt conștienți că aleg întunericul în loc de lumină. Rugați-vă pentru păstorii voștri, căci ei sunt puterea Bisericii pe care v-a lăsat-o Fiul meu. Prin Fiul meu ei sunt păstorii sufletelor.Vă mulțumesc.”(Mirjana)

Mesajul din 25 Februarie 2015 “Dragi copii, în acest timp de har vă chem pe toți: rugați-vă mai mult și vorbiți mai puțin. În rugăciune căutați voia lui Dumnezeu și trăiți-o în acord cu poruncile la care Dumnezeu vă cheamă. Eu sunt cu voi și mă rog cu voi. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.” (Marija)

Mesajul din 2 Februarie 2015 “Dragi copii! Sunt aici, in mijlocul vostru. Va privesc, va zambesc si va iubesc in felul in care numai o mama poate sa o faca. Prin Duhul Sfant care vine prin puritatea mea, vad inimile voastre si le ofer Fiului meu. De mult timp va chem sa fiti apostolii mei, sa va rugati pentru aceea care nu au cunoscut inca iubirea lui Dumnezeu. Va cer rugaciune spusa din iubire, rugaciune care sa fie facuta cu munca si sacrificii. Nu va pierdeti timpul gandindu-va daca meritati sa fiti apostolii mei. Tatal ceresc o sa judece pe fiecare. Voi iubiti-L si ascultati-L. Stiu ca toate acestea va fac confuzi, chiar si prezenta mea printre voi de atata vreme, dar acceptati-o cu bucurie si rugati-va ca sa puteti intelege ca meritati sa munciti pentru Paradis. Iubirea mea este asupra voastra. Rugati-va ca iubirea sa poata sa triumfe in fiecare inima, pentru ca aceasta e iubirea care iarta, daruieste si nu se sfarseste niciodata. Va multumesc!”(Mirjana)

Mesajul din 25 Ianuarie 2015 “Dragi copii, şi astăzi vă chem să trăiţi în rugăciune chemarea voastră. Acum, ca niciodată înainte, Satana doreşte să sufoce omul şi sufletul său cu suflarea sa contagioasă de ură şi nelinişte. În multe inimi nu există bucurie pentru că nu este Dumnezeu, nici rugăciune. Ura şi războiul cresc din zi în zi. Vă chem, copilaşilor, începeţi din nou, cu entuziasm, drumul sfinţeniei şi al iubirii, căci pentru aceasta am venit în mijlocul vostru. Să fim împreună iubire şi iertare pentru toţi cei care nu ştiu şi nu vor să iubească decât cu iubire umană, şi nu cu acea iubire divină nemărginită la care vă cheamă Dumnezeu. Copilaşilor, păstraţi mereu în inimă speranţa într-un mâine mai bun. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea. ” (Marija)

Mesajul din 2 Ianuarie 2015 “Dragi copii, sunt aici în mijlocul vostru ca Mama care doreşte să vă ajute să cunoaşteţi adevărul. Cât am trăit viaţa ce o duceţi voi pe pământ, aveam cunoaşterea adevărului şi, tocmai prin asta, aveam o bucăţică din Rai pe pământ. De aceea doresc acelaşi lucru pentru voi, copiii mei. Tatăl ceresc doreşte inimi curate pline de cunoaşterea adevărului, doreşte să îi iubiţi pe toţi cei pe care îi întâlniţi, căci şi eu Îl iubesc pe Fiul meu în voi toţi. Acesta este începutul cunoaşterii adevărului. Vouă vi se oferă multe false adevăruri. Le veţi birui cu inima curăţită de post, rugăciune, pocăinţă şi Evanghelie. Acesta e singurul adevăr şi acesta e adevărul ce vi l-a lăsat Fiul meu. Nu trebuie să îl examinaţi mult. De la voi se aşteaptă ce am făcut şi eu: să iubiţi şi să dăruiţi. Copiii mei, dacă iubiţi, inimile voastre vor fi casă pentru Fiul meu şi pentru mine, iar cuvintele Fiului meu vor fi călăuză pentru viaţa voastră. Copiii mei, vă voi folosi pe voi, apostolii iubirii, ca să-i ajut pe toţi copiii mei să cunoască adevărul. Copiii mei, eu m-am rugat mereu pentru Biserica Fiului meu şi acelaşi lucru vi-l cer şi vouă. Rugaţi-vă ca păstorii voştri să radieze iubirea Fiului meu. Vă mulţumesc.” (Mirjana)

Mesajul din 25 decembrie 2014-Aparitia anuala a lui Iakov “Dragi copii, astazi in aceasta zi plina de haruri, doresc ca fiecare inima sa devina o mica iesle din Betleem in care Salvatorul Lumii sa se nasca. Eu sunt mama voastra care va iubeste nemasurat si care e preocupata pentru fiecare dintre voi. De aceea, copiii mei, abandonati-va mamei pentru ca ea sa poate sa duca inimile voastre in fata micului Isus. Pentru ca numai in acest fel, copiii mei, inimile voastre vor experimenta nasterea zilnica a lui Dumnezeu in ele. Permiteti-i lui Dumnezeu sa va lumineze vietile cu lumina, si inimile cu bucurie pentru ca si voi sa puteti zilnic lumina calea si sa fiti un exemplu de bucurie adevarata pentru cei care traiesc in intuneric si care nu sunt deschisi lui Dumnezeu si harurilor Sale. Va multumesc ca ati raspuns chemarii mele. ”

Mesajul din 25 decembrie 2014 “Dragi copii, şi astăzi vi-L aduc în braţele mele pe Fiul meu Isus şi cer de la El pacea pentru voi şi pacea între voi. Rugaţi-vă şi adoraţi-L pe Fiul meu, pentru ca în inimile voastre să intre pacea Sa şi bucuria Sa. Mă rog pentru voi ca să fiţi tot mai deschişi rugăciunii. Vă mulţumesc că aţi răspuns chemării mele.”(Marija)

Mesajul din 2 decembrie 2014 “Dragi copii, amintiţi-vă că Iubirea va triumfa. Ştiu că mulţi din voi au pierdut speranţa, pentru că în jurul lor văd suferinţă, durere, gelozie, invidie. Dar Eu sunt Mama voastră. Sunt în Împărăţie, dar sunt şi aici în mijlocul vostru. Fiul meu mă trimite din nou pentru a vă ajuta, de aceea nu pierdeţi speranţa, ci urmaţi-mă, căci triumful inimii mele e în Numele lui Dumnezeu. Fiul meu v-a iubit şi se gândeşte la voi cum s-a gândit mereu. Credeţi-L şi trăiţi-L, pentru că El e viaţa lumii. Copiii mei, a-L trăi pe Fiul meu înseamnă a trăi Evanghelia. Şi asta nu e uşor; asta înseamnă iubire, iertare şi sacrificiu; asta purifică, vă deschide poarta spre Împărăţie. Rugăciunea sinceră nu e doar cuvântul rostit, ci ruga ce o pronunţă inima – aceasta vă va ajuta. Şi postul, pentru că acesta este încă şi mai mult iubire, iertare şi jertfă. De aceea, nu vă pierdeţi speranţa, ci urmaţi-mă. Vă invit din nou să îi iubiţi pe păstorii voştri, să vă rugaţi pentru păstorii voştri, ca ei să privească mereu la Fiul meu care a fost primul Păstor al lumii şi a cărui familie a fost lumea întreagă. Vă mulţumesc.” (Mirjana)

Mesajul din 25 noiembrie 2014“Dragi copii, azi în mod special vă invit la rugăciune. Rugaţi-vă, copilaşilor, ca să înţelegeţi cine sunteţi şi încotro trebuie să mergeţi. Fiţi purtători ai Veştii celei Bune şi oameni ai speranţei. Fiţi iubire pentru toţi cei care sunt fără iubire. Copilaşilor, veţi fi tot ce trebuie şi veţi realiza totul doar dacă vă rugaţi şi sunteţi deschişi voinţei lui Dumnezeu, deschişi lui Dumnezeu care doreşte să vă conducă spre viaţa veşnică. Eu sunt cu voi şi din zi în zi mijlocesc pentru voi înaintea Fiului meu Isus. Mulţumesc că aţi răspuns chemării mele.” (Mirjana)

Mesajul din 2 Noiembrie 2014 “Dragi copii, sunt cu voi impreuna cu binecuvantarea Fiului meu, cu voi cei care ma iubiti si care va straduiti sa ma urmati. Doresc de asemenea sa fiu si cu voi cei care nu ma acceptati. Voua tuturor va deschid inima mea plina de iubire si va binecuvantez cu mainile mele de mama. Sunt o mama care va intelege. Am trait viata voastra si am trecut prin suferinte si bucurii. Voi cei care traiti durerea, intelegeti durerea si suferinta mea din cauza acelor copii ai mei care nu permit luminii Fiului meu sa ii lumineze, a acelor copii ai mei care traiesc in intuneric. De aceea am nevoie de voi, voi care ati fost iluminati de lumina si ati inteles adevarul. Va chem sa il adorati pe Fiul meu astfel incat sufletul vostru sa creasca atingand adevarata spiritualitate. Apostolii mei, doar atunci ma veti putea ajuta. Sa ma ajutati, inseamna sa va rugati pentru aceia care nu au cunoscut inca iubirea lui Dumnezeu. Rugandu-va pentru ei, ii aratati Fiului mei ca Il iubiti si ca Il urmati. Fiul meu mi-a promis ca raul nu va invinge niciodata, pentru ca voi, sufletele dreptilor, sunteti aici; voi cei care va straduti sa va rugati cu inima, voi cei care ii oferiti durerea si suferinta Fiului meu, voi cei care intelegeti ca viata e numai o clipire, voi cei care tanjiti dupa Imparatia Cerului. Toate acestea va fac apostolii mei si va conduc spre Victoria inimii mele. De aceea copii mei, purificati-va inimile si adorati-l pe Fiul meu.Va multumesc!” (Mirjana)

Mesajul din 25 Octombrie 2014 “Dragi copii, în acest timp de har rugaţi-vă şi cereţi mijlocirea tuturor sfinţilor care sunt deja în lumină. Ei să vă fie exemplu şi îndemn din zi în zi pe calea convertirii voastre. Copilaşilor, fiţi conştienţi că viaţa voastră este scurtă şi trecătoare. De aceea, tânjiţi după eternitate şi pregătiţi-vă inimile în rugăciune. Eu sunt cu voi şi mijlocesc pentru fiecare din voi la Fiul meu, mai ales pentru cei ce s-au consacrat mie şi Fiului meu. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.” (Marija)

Mesajul din 2 Octombrie 2014 “Dragi copii, eu vă iubesc cu iubire de Mamă, iubiți-vă unii pe alții! Iubirea față de Tatăl Ceresc și iubirea față de aproapele să fie pe primul loc în inimile voastre, mai presus de tot ce este în lumea aceasta, așa cum a dorit Fiul meu de la bun început. Dragii mei copii, oare nu recunoașteți semnele vremurilor? Oare nu recunoașteți că totul, tot ce se întâmplă în jurul vostru, e din cauză că nu este iubire? Conștientizați că mântuirea este în adevăratele valori. Acceptați puterea Tatălui Ceresc, iubiți-L și respectați-L. Pășiți pe urmele Fiului meu. Voi, copiii mei, apostolii mei dragi, voi vă adunați mereu din nou în jurul meu căci sunteți însetați: însetați de pace, iubire și fericire. Beți din palmele mele! Ele vi-l oferă pe Fiul meu, care e izvor de apă cristalină. El va însufleți credința voastră și va curăța inima voastră, căci Fiul meu iubește inimile curate, iar inimile curate îl iubesc pe Fiul meu. Doar inimile curate sunt smerite și au credință tare. Eu astfel de inimi aștept de la voi, copiii mei. Fiul meu mi-a spus că eu sunt Mama întregii lumi. Pe voi, care mă acceptați ca atare, vă rog să mă ajutați cu viața, rugăciunea și jertfa voastră, ca toți copiii mei să mă accepte de Mamă, ca să îi pot conduce la Izvorul de apă cristalină. Vă mulțumesc. Dragii mei copii, în timp ce păstorii voștri, cu mâinile lor binecuvântate, vă dăruiesc trupul Fiului meu, în inima voastră mulțumiți-i mereu Fiului meu pentru jertfa Lui și pentru păstorii pe care vi-i dăruiește mereu din nou.”

Mesajul din 25 Septembri 2014 “Dragi copii, şi astăzi vă chem ca şi voi să fiţi ca stelele, care, cu strălucirea lor, dau lumină şi frumuseţe altora ca să se bucure. Copilaşilor, fiţi şi voi strălucire, frumuseţe, bucurie şi pace. Şi, mai ales, fiţi rugăciune pentru toţi cei ce sunt departe de iubirea mea şi de iubirea Fiului meu Isus. Copilaşilor, mărturisiţi credinţa şi rugăciunea voastră cu bucurie, cu bucuria credinţei care e în inima voastră, şi rugaţi-vă pentru pace, care e un dar preţios de la Dumnezeu. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.” (Marija)

Mesajul din 2 Septembrie 2014 “Dragi copii,eu, Mama voastră, vin din nou în mijlocul vostru datorită unei iubiri ce nu are margini, iubirea infinită a nemărginitului Tată Ceresc. Şi, în timp ce privesc în inimile voastre, văd că mulţi dintre voi mă primesc ca Mamă şi, cu inimă sinceră şi curată, doresc să fie apostolii mei. Dar eu sunt Mamă şi acelora dintre voi care nu mă acceptaţi şi, în împietrirea inimii voastre, nu vreţi să cunoaşteţi iubirea Fiului meu. Nu ştiţi cât suferă inima mea şi cât Îl rog pe Fiul Meu pentru voi. Îl rog să vă vindece sufletele, căci El o poate face. Îl rog să vă lumineze cu un miracol al Duhului Sfânt ca să încetaţi să Îl trădaţi, blestemaţi şi răniţi mereu din nou. Mă rog cu toată inima să înţelegeţi că numai Fiul Meu e mântuirea şi lumina lumii. Şi voi, copiii mei, apostolii mei dragi, purtaţi-L mereu pe Fiul meu în inimă şi în gânduri: astfel voi purtaţi iubirea. Toţi cei care nu-L cunosc pe El, Îl vor recunoaşte în iubirea voastră. Eu sunt mereu lângă voi. Sunt în mod special alături de păstorii voştri, pentru că Fiul meu i-a chemat să vă conducă pe calea către veşnicie. Vă mulţumesc, apostolii mei, pentru jertfă şi iubire.” (Mirjana)

Mesajul din 25 August 2014 “Dragi copii! Rugati-vă pentru intenţiile mele pentru că Satana doreşte să distrugă planul pe care-l am aici şi să vă răpească pacea. De aceea, copilaşilor, rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru ca Dumnezeu să poată lucra prin fiecare dintre voi. Inimile voastre să fie deschise voinţei lui Dumnezeu. Eu vă iubesc şi vă binecuvântez cu binecuvântarea mea maternă. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.” (Marija)

Mesajul din 2 August 2014 “Dragi copii, motivul pentru care sunt cu voi, misiunea mea, este să vă ajut ca Binele să învingă, chiar dacă aceasta vouă acum nu vi se pare posibil. Ştiu că nu înţelegeţi multe lucruri, aşa cum eu nu am înţeles tot – tot ceea ce Fiul meu îmi explica în timp ce creştea lângă mine -, dar L-am crezut şi L-am urmat. Asta vă rog şi pe voi: să mă credeţi şi să mă urmaţi. Dar, copiii mei, a mă urma pe mine înseamnă a-L iubi pe Fiul meu mai presus de toate, a-L iubi în fiecare persoană fără să faci diferenţe. Ca să fiţi capabili să faceţi asta vă chem din nou la renunţare, rugăciune şi post. Vă chem ca viaţa sufletului vostru să fie Euharistia. Vă chem să îmi fiţi apostoli ai luminii, care vor răspândi iubirea şi îndurarea în lume. Copiii mei, viaţa voastră e doar o clipire în comparaţie cu viaţa veşnică. Şi când vieţi veni în faţa Fiului meu, în inimile voastre El va vedea câtă iubire veţi fi avut. Pentru a putea răspândi iubirea cum se cuvine, îi cer Fiului meu, să vă dăruiască – prin iubire, prin El – unitatea între voi, unitatea între voi şi păstorii voştri – prin ei Fiul meu vi se dăruieşte mereu din nou şi vă reînnoieşte sufletul. Nu uitaţi asta. Vă mulţumesc.”

Mesajul din 25 Iulie 2014 „Dragi copii! Voi nu sunteți conștienți de harurile pe care le trăiți în acest timp în care Cel Preaînalt vă dă semne ca să că deschideți și să vă convertiți. Întoarceți-vă la Dumnezeu și la rugăciune; în inimile voastre, în familiile și comunitățile voastre să domnească rugăciunea pentru ca Spiritul Sfânt să vă călăuzească și să vă îndemne să fiți în fiecare zi tot mai mult deschiși voinței lui Dumnezeu și planului Său cu fiecare dintre voi. Eu sunt cu voi, și împreună cu sfinții și cu îngerii mijlocesc pentru voi. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea.” (Marija)

Mesajul din 2 Iulie 2014 “Dragi copii,eu , Mama voastră, a tuturor celor adunaţi aici şi Mama lumii întregi, vă binecuvântez cu binecuvântarea mea maternă şi vă chem să porniţi pe calea smereniei. Această cale duce la cunoaşterea iubirii Fiului Meu. Fiul meu e atotputernic şi omniprezent. Dacă voi, copiii mei, nu ajungeţi să cunoaşteţi asta, atunci întunericul, orbirea stăpâneşte în sufletul vostru. Doar smerenia vă poate vindeca.Copiii mei, eu am trăit mereu cu smerenie, curaj şi speranţă. Am ştiut, am cunoscut că Dumnezeu e în noi şi noi în Dumnezeu. Cer acelaşi lucru de la voi. Doresc ca voi toţi să fiţi cu mine în veşnicie, pentru că sunteţi parte din mine. Vă voi ajuta pe drum. Dragostea mea vă va învălui ca o mantie şi vă va face apostoli ai luminii mele, ai luminii lui Dumnezeu. Cu iubirea care izvorăşte din smerenie veţi duce lumina acolo unde domneşte întunericul, orbirea, Îl veţi duce pe Fiul meu, care e Lumina lumii.Sunt mereu lângă păstorii voştri şi mă rog ca ei să poată fi întotdeauna un exemplu de umilinţă pentru voi.Vă mulţumesc.” (Mirjana)

Mesajul din 25 Iunie 2014 “Dragi copii, Cel Preaînalt, îmi dă harul să fiu încă cu voi şi să vă conduc în rugăciune spre calea păcii. Viaţa şi inima voastră sunt insetate de pace şi de iubire pentru Dmnezeu şi pentru Bucuria Lui. De aceea, dragi copii, rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă şi în rugăciune veţi descoperii înţelepciunea trăirii. Vă binecuvântez pe toţi şi mijlocesc pentru fiecare dintre voi în faţa Fiului meu. Vă mulţumesc pentru că aţi răspuns chemării mele. « (Marija)

Mesajul din 2 Iunie 2014 “Dragi copii,vă chem pe toţi şi vă primesc ca pe copiii mei. Mă rog ca voi să mă primiţi şi să mă iubiţi ca pe mama voastră. V-am adunat pe toţi în inima mea, am coborât între voi şi vă binecuvântez.Fiindcă vă iubesc şi mijlocesc, ştiu că voi doriţi de la mine mângâiere şi speranţă. Eu [în schimb] aştept de la voi să vă uniţi cu mine în Fiul meu şi să fiţi apostolii mei. Ca să puteţi fii, vă chem din nou să iubiţi. Nu există iubire fără rugăciune, nu există rugăciune fără iertare. Căci iubirea este iertare, iertarea este iubire. Copiii mei, Dumnezeu v-a creat ca să iubiţi, deci iubiţi ca să puteţi ierta. Fiecare rugăciune ce izvorăşte din iubire vă uneşte cu Fiul meu şi cu Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt vă luminează şi vă face apostolii mei, apostoli care tot ce fac vor face în Numele Domnului. Ei se vor ruga cu faptele, nu numai cu cuvintele, căci îl iubesc pe Fiul meu şi înţeleg calea adevărului care duce la viaţa veşnică. Rugaţi-vă pentru păstorii voştri ca să poată mereu să vă conducă cu inimă curată pe calea adevărului şi a iubirii, pe calea Fiului meu. Vă mulţumesc.(Mirjana)”

Mesajul din 25 Mai 2014 “Dragi copii,rugaţi-vă şi fiţi conştienţi că fără Dumnezeu sunteţi ţărână.Din acest motiv, întoarceţi-vă gândurile şi inimile spre Dumnezeuşi spre rugăciune! Încredeţi-vă în iubirea Lui! În Duhul lui Dumnezeu sunteţi chemaţi cu toţii, copilaşilor, să fiţi martori. Sunteţi preţioşi şi eu vă chem, copilaşilor, la sfinţenie, la viaţa veşnică. De aceea, fiţi conştienţi că această viaţă e trecătoare. Eu vă iubesc şi vă chem la o nouă viaţă în convertire.Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.” (Marija)

Mesajul din 2 Mai 2014 “Dragi copii, eu, mama voastră, sunt cu voi, pentru binele vostru, pentru binele nevoilor voastre si pentru binele cunoasterii voastre personale. Tatăl Ceresc v-a dat libertatea să alegeţi de unii singuri şi să deveniţi conştienţi de voi înşivă. Doresc să vă ajut. Doresc să fiu mama voastră, un profesor al adevărului, astfel încât, în simplitatea inimii voastre, sa puteti deveni conştienţi de puritatea şi lumina de nemăsurat care izvorăsc din ea şi care inlătură durerea şi suferinţa, lumina care aduce speranţă. Eu, copilaşii mei, vă înţeleg durerea şi suferinţa. Cine vă poate înţelege mai bine decât o mamă ? Dar voi, copilaşii mei ? Puţin este numărul celor care mă înţeleg şi mă urmează. Mare este numărul celor care sunt pierduţi, a celor care nu sunt încă conştienţi de adevărul Fiului meu. De aceea, copilaşii mei, rugaţi-vă şi acţionaţi. Aduceţi lumină şi nu vă pierdeţi speranţa. Eu sunt cu voi. Intr-un mod deosebit, sunt cu păstorii voştri. Cu iubire maternă îi iubesc şi îi protejez, pentru că ei vă conduc la Tatăl Ceresc care v-a fost promis de către Fiul Meu. Vă mulţumesc! ” (Mirjana)

Mesajul din 25 Aprilie 2014 “Dragi copii, deschideţi-vă inimile harului pe care Dumnezeu vi-l dăruieşte prin mine, precum o floare care se deschide razelor calde ale soarelui. Fiţi rugăciune şi iubire pentru cei care sunt departe de Dumnezeu şi de iubirea Lui. Eu sunt cu voi şi mijlocesc pentru voi toţi înaintea Fiului meu Isus şi vă iubesc cu iubire neţărmurită. Vă mulţumesc că aţi răspuns chemării mele.” (Marija)

Mesajul din 2 Aprilie 2014 “Dragi copii, cu iubire de mamă doresc să vă ajut pentru ca viaţa voastră de rugăciune şi de pocăinţă să fie o încercare adevărată de apropiere de Fiul meu şi de lumina Sa dumnezeiască, aşa încât să vă ştiţi detaşa de păcat. Fiecare rugăciune, fiecare Liturghie, fiecare post sunt o încercare de apropiere de Fiul meu, o poartă spre gloria Lui şi un refugiu în faţa păcatului. Sunt calea către o nouă uniune între Tatăl ce Bun şi copiii Săi. De aceea, dragii mei copii, cu inima deschisă şi plină de iubire invocaţi Numele Tatălui ceresc, ca să vă lumineze cu Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt, veţi deveni un izvor al iubirii lui Dumnezeu: din acel izvor vor bea toţi cei care nu Îl cunosc pe Fiul meu, toţi cei însetaţi după iubirea şi pacea Fiului meu. Vă mulţumesc! Rugaţi-vă pentru păstorii voştri. Eu mă rog pentru ei şi doresc să simtă mereu binecuvântarea mâinilor mele materne şi sprijinul inimii mele de mamă.” (Mirjana)

Mesajul din 25 Martie 2014 « Dragi copii, vă invit din nou: începeţi lupta împotriva păcatului ca în primele zile, mergeţi la spovadă şi hotărâţi-vă pentru sfinţenie. Atunci iubirea lui Dumnezeu va curge prin voi în lume, pacea va domni în inimile voastre şi binecuvântarea lui Dumnezeu vă va umple. Eu sunt cu voi şi mijlocesc înaintea Fiului meu Isus pentru voi toţi. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea. » (Marija)

Mesajul din 18 Martie 2014 “Dragi copii, ca mamă doresc să vă fiu de ajutor; cu iubirea mea de mamă doresc să vă ajut să vă deschideţi inimile pentru ca în ele să-l puneţi pe primul loc pe Fiul meu. Prin iubirea voastră faţă de Fiul meu şi prin rugăciunea voastră doresc să fiţi luminaţi de lumina lui Dumnezeu şi să vă umple harul şi îndurarea divină. În acest fel doresc să se îndepărteze de voi întunericul şi umbra morţii, care vrea să vă înconjoare şi să vă inducă în eroare. Vreau ca voi să simţiţi bucuria binecuvântării Promisiunii Sale. Voi, fiii ai omului, sunteţii fiii lui Dumnezeu, voi sunteţi fiii mei. De aceea, copiii mei, umblaţi pe căile pe care vă călăuzeşte iubirea mea, care vă învaţă umilinţa, înţelepciunea şi calea către Tatăl Ceresc. Rugaţi-vă împreună cu mine pentru toţi aceia care nu mă primesc şi nu mă urmează; din cauza împietririi inimii lor, ei nu pot simţi bucuria umilinţei, a evlaviei, a păcii şi a iubirii – bucuria Fiului meu. Rugaţi-vă pentru păstorii voştri, pentru ca mâinile lor binecuvântate să vă dea mereu binecuvântarea bucuriei lui Dumnezeu. Vă mulţumesc.” (Mesaj anual al Mirjanei cu ocazia zilei ei de nastere)

Mesajul din 2 Martie 2014 “Dragi copii, vin la voi ca mamă şi doresc să găsiţi în mine, ca mamă, adăpost, mângâiere şi odihnă. De aceea, copiii mei, apostolii iubirii mele, rugaţi-vă! Rugaţi-vă cu smerită evlavie, cu supunere şi totală încredere în Tatăl Ceresc. Aveţi încredere, aşa cum şi eu am avut încredere când mi s-a spus că voi purta binecuvântarea Promisiunii. Din inima voastră să ajungă mereu pe buzele voastre un “Facă-se voia Ta!”. De aceea, aveţi încredere şi rugaţi-vă, ca eu să pot mijloci pentru voi la Domnul şi El să vă dea binecuvântarea cerească şi să vă umple de Duhul Sfânt. Atunci îi veţi putea ajuta pe toţi cei care nu Îl cunosc pe Domnul. Voi, apostolii iubirii mele, îi veţi ajuta să Îl cheme “Tată” cu încredere deplină. Rugaţi-vă pentru păstorii voştri şi aveţi încredere în mâinile lor binecuvântate. Vă mulţumesc”.(Mirjana)

Mesajul din 25 februarie 2014 „Dragi copii, voi vedeţi, ascultaţi şi simţiţi că în inimile multor oameni nu este Dumnezeu. Nu Îl vor pentru că sunt departe de rugăciune şi nu au pacea. Voi, copilaşilor, rugaţi-vă, trăiţi poruncile lui Dumnezeu. Voi fiţi rugăciune, voi, care de la bun început aţi spus “da” chemării mele. Daţi mărturie despre Dumnezeu şi despre prezenţa mea şi nu uitaţi, copilaşilor, că eu sunt cu voi şi vă iubesc; zi de zi vă ofer Fiului meu, Isus. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.(Marija)

Mesajul din 2 Februarie 2014 «Dragi copii, cu iubire de mamă doresc să vă învăţ sinceritatea, deoarece doresc ca, în timp ce lucraţi ca apostoli ai mei, să fiţi precişi, hotărâţi, dar mai presus de toate sinceri.Doresc ca, prin harul lui Dumnezeu, să fiţi deschişi spre binecuvântare. Cu postul şi cu rugăciunea, doresc să dobândiţi de la Tatăl ceresc recunoaşterea a ceea ce e natural şi a ceea ce e sfânt, dumnezeiesc. Plini de această cunoaştere, sub protecţia Fiului meu şi a mea, veţi fi apostolii mei, care vor şti să răspândească cuvântul lui Dumnezeu la toţi cei care nu îl cunosc şi veţi şti să depăşiţi obstacolele care vă vor sta în cale. Copiii mei, odată cu binecuvântarea, harul lui Dumnezeu va coborî asupra voastră şi voi îl veţi putea păstra postind, rugându-vă, curăţându-vă şi reconciliindu-vă. Aşa veţi avea eficacitatea pe care v-o cer. Rugaţi-vă pentru păstorii voştri, ca raza harului lui Dumnezeu să lumineze cărările lor. Vă mulţumesc.» (Mirjana)

Mesajul din 25 Ianuarie 2014 “Dragi copii! Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă, pentru ca iradierea rugăciunii voastre să aibă efect asupra celor cu care vă întâlniţi. Puneţi Sfânta Scriptură într-un loc vizibil în familiile voastre şi citiţi-o, pentru ca să curgă în inimile voastre cuvintele păcii. Mă rog cu voi şi pentru voi, copilaşilor, ca să deveniţi din zi în zi tot mai deschişi voinţei lui Dumnezeu. Vă mulţumesc că aţi răspuns chemării mele.”

Mesajul din 2 Ianuarie 2014 “Dragi copii, pentru a putea fi apostolii mei şi pentru a-i putea ajuta pe toţi aceia care sunt în întuneric să cunoască lumina iubirii Fiului meu, trebuie să aveţi inimi curate şi smerite. Nu puteţi ajuta ca Fiul meu să se nască şi să domnească în inimile celor care nu îl cunosc, daca El nu domneşte, dacă El nu e Rege în inima voastră. Eu sunt cu voi. Umblu cu voi ca mamă. Bat la inimile voastre: nu se pot deschide pentru că nu sunt smerite. Eu mă rog, dar rugaţi-vă şi voi, copiii mei iubiţi, ca să îi puteţi deschide Fiului meu inimi curate şi smerite şi să primiţi darurile pe care vi le-a promis. Atunci veţi fi călăuziţi de iubirea şi de puterea Fiului meu. Atunci veţi fi apostolii mei, care vorrăspândi peste tot în jurul lor roadele iubirii lui Dumnezeu. Atunci, pornind de la voi şi prin voi va lucra Fiul meu, pentru că veţi fi una. După asta tânjeşte inima mea de mamă: după unitatea tuturor copiilor mei, prin Fiul meu. Cu mare iubire îi binecuvântez şi mă rog pentru aleşii Fiului meu, pentru păstorii voştri. Vă mulţumesc.” (Mirjana)

Mesajul din 25 Decembrie 2013 “Dragi copii, astăzi , într-un mod special, Isus doreşte sa vină să locuiască în fiecare inimă şi să împărtăşească cu voi fiecare bucurie şi durere. De aceea, copilaşilor, astăzi, într-o manieră specială, priviţi spre inimile voastre şi întrebaţi-vă daca pacea şi bucuria naşterii lui Isus au pus stăpânire pe inimile voastre. Copilaşilor, nu trăiţi în întuneric, aspiraţi spre lumină şi spre Salvarea lui Dumnezeu. Copiilor, decideţi-vă pentru Isus şi dăruiţi-i viaţa şi inima voastră, pentru că numai în acest fel, cel Preaînalt va putea sa lucreze în voi şi prin voi.” (Iakov-Apariţia anuala de Crăciun)

Mesajul din 25 Decembrie 2013 « Dragi copii, vi-l aduc pe Regele Păii , pentru ca El să vă dăruiască Pacea Sa. Voi, copilaşilor, rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă ! Rodul rugăciunii va fi vizibil pe faţa celor care s-au decis pentru Dumnezeu şi pentru Impăraţia Sa. Eu, împreună cu Fiul meu Isus, vă binecuvântăm cu binecuvantarea Păcii. Vă mulţumesc pentru că aţi răspuns chemării mele. » (Marija)

Mesajul din 2 Decembrie 2013 « Dragi copii, cu iubire si rabdare materna privesc la cautarile voastre neincetate si la cat de rataciti sunteti. De aceea eu sunt cu voi. Doresc sa va ajut sa va cunoasteti mai intai pe voi insiva, astfel incat, sa puteti sa intelegeti si sa recunoasteti tot ceea ce nu va permite sa cunoasteti cu sinceritate si din toata inima, iubirea Tatalui Ceresc. Copiii mei, Tatal poate fi cunoscut prin intermediul Crucii. De aceea, nu refuzati crucea: cu ajutorul meu, incercati sa o intelegeti si sa o acceptati. Cand veti putea accepta crucea, veti intelege de asemenea iubirea Tatalui Ceresc, veti umbla alaturi de Fiul meu si de mine. Va veti distinge de cei care nu au cunoscut inca Iubirea Tatalui Ceresc, de aceia care Il asculta dar nu Il inteleg, de aceia care nu umpla cu El-care nu L-au cunoscut inca. Doresc ca voi sa cunoasteti adevarul Fiului meu si sa fiti apostolii mei. In calitate de copii ai lui Dumnezeu va veti putea ridica deasupra modului uman de a gandi, astfel incat, intotdeauna si in toate sa cautati felul de a gandi a lui Dumnezeu. Copiii mei, rugati-va si postiti pentru a putea intelege tot ceea ce eu cer de la voi. Rugati-va pentru pastorii vostri, si tanjiti ca, in comuniune cu ei, sa ajungeti sa cunoasteti iubirea Tatalui Ceresc. Va multumesc! (Mirjana)

Mesajul din 25 Noiembrie 2013 “Dragi copii, astăzi vă chem pe toţi la rugăciune. Deschideţi larg uşa inimii, copilaşilor, pentru rugăciune, pentru rugăciunea cu inima, şi atunci Cel Preaînalt va putea lucra asupra libertăţii voastre şi va începe convertirea. Credinţa voastra va deveni puternică, aşa încât veţi putea spune din toată inima: “Dumnezeul meu, totul meu”. Veţi înţelege, copilaşilor, că aici pe pământ totul e trecător. Vă mulţumesc că aţi răspuns chemării mele.”

Mesajul din 2 Noiembrie 2013 “Dragi copii,ca o mamă vă invit din nou să iubiţi, să vă rugaţi fără încetare pentru darul iubirii, să îl iubiţi pe Tatăl ceresc mai presus de toate. Când Îl veţi iubi pe El, vă veţi iubi pe voi înşivă şi pe aproapele vostru. Aceste realităţi nu pot fi separate. Tatăl ceresc este în fiecare om, iubeşte fiecare om şi îl cheamă pe fiecare pe nume. De aceea, copii mei, în rugăciune ascultaţi voia Tatălui ceresc. Vorbiţi cu El. Să aveţi un raport personal cu Tatăl, care va face şi mai profund raportul între voi, comunitatea fiilor mei, a apostolilor mei.Ca Mamă, doresc ca, prin iubirea faţă de Tatăl ceresc, să vă înălţaţi deasupra vanităţilor acestei lumi şi să îi ajutaţi pe alţii să cunoască şi să se apropie treptat de Tatăl ceresc. Copiii mei, rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru darul iubirii, căci iubirea e Fiul meu.” (Mirjana)

Rugaţi-vă pentru păstorii voştri, ca să aibă întotdeauna iubire pentru voi, cum a avut-o şi a arătat-o Fiul meu dându-şi viaţa pentru mântuirea voastră. Vă mulţumesc.
Mesajul din 25 Octombrie 2013 « Dragi copii, astăzi vă invit să vă deschideţi rugăciunii. Rugăciunea înfăptuieşte miracole în voi şi prin voi. De aceea, copilaşilor, în simplitatea inimii căutaţi de la Cel Preaînalt să vă dea puterea să fiţi copii ai lui Dumnezeu, ca nu cumva satana să vă agite aşa cum vântul agită ramurile*. Decideţi-vă din nou, copilaşilor, pentru Dumnezeu şi căutaţi numai voia Sa şi atunci veţi găsi bucurie şi pace în El. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea. » (Marija)

Mesajul din 2 Octombrie 2013 “Dragi copii, vă iubesc cu iubire maternă şi cu răbdare de mamă aştept iubirea voastră şi comuniunea voastră. Mă rog să fiţi comunitatea copiilor lui Dumnezeu, a copiilor mei. Mă rog pentru ca voi, ca şi comunitate, să vă reînsufleţiţi, cu bucurie, în credinţă şi în iubirea Fiului meu. Copiii mei, vă adun ca pe apostolii mei şi vă învăţ cum să faceţi cunoscută altora iubirea Fiului meu, cum să le duceţi Vestea cea bună, care e Fiul meu. Daţi-mi inimile voastre deschise şi purificate şi eu le voi umple de iubire pentru Fiul meu. Iubirea Lui va da sens vieţii voastre, iar eu voi umbla cu voi. Voi fi cu voi până la întâlnirea cu Tatăl ceresc. Copiii mei, se vor mântui doar aceia care merg spre Tatăl ceresc cu iubire şi credinţă. Nu vă temeţi, sunt cu voi! Aveţi încredere în păstorii voştri, cum a avut Fiul meu când i-a ales şi rugaţi-vă să aibă puterea şi iubirea să vă călăuzească. Vă mulţumesc.”

Mesajul din 25 Septembrie 2013 “Dragi copii! Şi azi vă invit la rugăciune. Raportul vostru cu rugăciunea să fie zilnic. Rugăciunea operează miracole în voi şi prin voi de aceea copilaşi rugăciunea să fie bucurie pentru voi. Atunci raportul vostru cu viaţa va fi mai profund şi mai deschis şi veţi înţelege că viaţa e un dar pentru fiecare dintre voi. Mulţumesc că aţi răspuns chemării mele! (Marija)

Mesajul din 2 Septembrie 2013 „Dragi copii, vă iubesc pe toţi. Voi toţi, toţi copiii mei, voi toţi sunteţi în inima mea. Voi toţi aveţi iubirea mea de mamă şi doresc să vă conduc pe toţi la cunoaşterea bucuriei lui Dumnezeu. De aceea vă chem. Am nevoie de apostoli umili care să primească Cuvântul lui Dumnezeu cu inima deschisă şi să îi ajute pe alţii, cu Cuvântul lui Dumnezeu, să înţeleagă sensul vieţii lor. Pentru a putea face asta, copiii mei, trebuiesă învăţaţi, prin rugăciune şi post, să ascultaţi cu inima şi să vă supuneţi. Trebuie să învăţaţi să respingeţi de la voi tot ce vă îndepărtează de Cuvântul lui Dumnezeu şi să tânjiţi după tot ce vă apropie de acesta. Nu vă temeţi: eu sunt aici, nu sunteţi singuri! Îl rog pe Duhul Sfânt să vă reînnoiască şi să vă întărească. Îl rog pe Duhul Sfânt ca, în timp ce îi ajutaţi pe alţii, să fiţi vindecaţi şi voi. Îl rog ca, prin El, să fiţi copii ai lui Dumnezeu şi apostoli ai mei. „
Apoi, cu mare preocupare, Maria a spus: „Pentru Isus, pentru Fiul meu, iubiţi-i pe cei pe care El i-a chemat şi tânjiţi doar după binecuvântarea acelor mâini care au fost binecuvântate de El . Nu permiteţi răului să preia conducerea. Vă repet din nou: numai împreună cu păstorii voştri inima mea va învinge! Nu permiteţi răului să vă separe de păstorii voştri. Vă mulţumesc.“ (Mirjana)

Mesajul din 25 August 2913 “Dragi copii,şi astăzi Cel Preaînalt îmi dă harul să fiu cu voi şi să vă conduc spre convertire.În fiecare zi eu semăn şi vă chem la convertire,ca să fiţi rugăciune, pace, iubire, grâu care, murind, rodeşte însutit.Nu doresc ca voi, dragi copii, să vă căiţi pentru tot ce aţi fi putut face, dar nu aţi dorit.De aceea, copilaşilor, spuneţi din nou cu entuziasm:„Vreau să fiu semn pentru alţii“.Vă mulţumesc că aţi răspuns chemării mele.” (Marija)

Mesajul din 23 August 2013 “Dragi copii, si astazi va invit: deschideti-va inimile fata de pace. Dragi copii, rugati-va. Rugati-L pe Regele pacii sa va daruiasca pacea Sa. Deschideti-va fata de El, El e Regele vostru.Dragi copii, in special in acest timp, rugati-va pentru pacea in lume, rugati-va pentru planurile mele, pe care vreau sa le realizez, planuri de pace.Rugati-va, dragi copii! Rugati-va ca pacea sa domneasca in lume. Va multumesc ca ati raspuns si astazi “da” chemarii mele.” (Ivan-Aparitie nocturna pe Colina Aparitiilor)

Mesajul din 2 August 2013 „Dragi copii, dacă doar mi-aţi deschide inimile voastre cu încredere deplină, aţi înţelege totul. Aţi înţelege cu câtă iubire vă chem, cu câtă iubire doresc să vă transform, să vă fac fericiţi, cu câtă iubire doresc să vă fac ucenici ai Fiului meu şi să vă dau pacea şi plinătatea Fiului meu. Aţi înţelege nemărginita mărime a iubirii mele de mamă. De aceea, copiii mei, rugaţi-vă, căci prin rugăciune creşte credinţa voastră şi se naşte iubirea, datorită căreia nici crucea nu mai e de nesuportat, căci nu o mai purtaţi singuri. În comuniune cu Fiul meu preamăriţi Numele Tatălui ceresc. Rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru darul iubirii, căci iubirea e singurul adevăr – ea iartă tot, slujeşte tuturor şi în fiecare vede un frate. Copii mei, apostolii mei, mare este încrederea pe care v-a acordat-o Tatăl ceresc prin mine, slujitoarea Lui, ca să îi ajutaţi pe aceia care nu Îl cunosc , ca să se împace cu El şi să Îl urmeze. De aceea vă învăţ iubirea, căci numai dacă veţi avea iubire veţi putea să Îi răspundeţi. Din nou vă chem să vă iubiţi păstorii şi să vă rugaţi ca, în aceste vremuri dificile, sub călăuzirea lor, Numele Fiului meu să se preamărească. Vă mulţumesc! ” (Mirjana)

Mesajul din 25 Iulie 2013 “Dragi copii! Cu bucurie în inimă vă invit pe toţi să vă trăiţi credinţa şi să o mărturisiţi cu inima şi cu exemplul în tot felul. Hotărâţi-vă copilaşilor să staţi departe de păcat şi de ispite; în inimile voastre să fie bucuria şi dragostea sfinţeniei. Eu, copilaşilor, vă iubesc şi vă însoţesc cu mijlocirea mea înaintea Celui Preaînalt. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.” (Marija)

Mesajul din 2 Iulie 2013 “Dragi copii, cu iubire de mamă vă rog să îmi daţi inimile voastre pentru ca eu să le pot oferi Fiului meu şi să vă eliberez, să fiţi eliberaţi de tot acel rău care vă face tot mai mult robi şi vă îndepărtează de unicul Bine – de Fiul meu, eliberaţi de tot ce vă conduce pe calea greşită şi vă fură pacea. Eu doresc să vă conduc spre libertatea promisiunilor Fiului meu, căci doresc ca aici să se împlinească în mod desăvârşit voia lui Dumnezeu, anume ca, prin împăcarea cu Tatăl Ceresc, prin post şi rugăciune, să se nască APOSTOLI AI IUBIRII LUI DUMNEZEU, apostoli care în mod liber şi cu iubire vor răspândi iubirea lui Dumnezeu tuturor copiilor mei, apostoli care vor răspândi iubirea încrezătoare în Tatăl Ceresc şi vor deschide portile Raiului. Dragi copii, oferiţi păstorilor voştri bucuria iubirii şi a sprijinului, după cum şi lor le-a fost cerut de către Fiul meu să v-o ofere vouă. Vă mulţumesc.”

Mesajul din 25 Iunie 2013 Dragi copii! Cu bucurie în inimă vă iubesc pe toți și vă invit să vă apropiați de Inima mea Neprihănită ca să vă pot apropia și mai mult de Fiul Meu, pentru ca El să vă dea pacea și iubirea sa – hrana fiecăruia dintre voi. Copilașilor, deschideți-vă rugăciunii, deschideți-vă iubirii mele. Eu sunt Mama voastră și nu vă pot lăsa singuri în rătăcire și în păcat. Copilașilor, suteți invitați să fiți copiii mei, iubiții mei copiii ca să vă pot prezenta pe toți Fiului meu. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.(Marija)

Mesajul din 24 Iunie 2013 “Dragi copii, eu vin la voi bucuroasa si cu bucurie doresc sa va chem si astazi: aceptati mesajele mele si traiti mesajele mele. Dragi copii, cu voi doresc sa realizez planurile mele cu lumea, cu Biserica. In mod special, va chem astazi: reinnoiti mesajele mele, traiti mesajele mele. La inceput eu m-am prezentat ca Regina a Pacii. Si astazi, in mod special va invit sa va rugati pentru pace: pentru pace in inimile oamenilor, pentru pace in inimile voastre, pentru ca pacea vine din inimile voastre. Dragi copii, Mama se roaga pentru voi toti, Mama va iubeste pe toti cu iubirea ei materna si va prezinta pe voi toti inaintea Fiului ei. Dragi copii, si astazi doresc sa va spun: va multumesc ca m-ati primit, ca veti continua sa primiti si sa traiti mesajele mele.” (Aparitie nocturna a lui Ivan la Crucea Albastra la ora 22:00)

Mesajul din 17 Iunie 2013 « Dragi copii, am venit aici si m-am prezentat ca fiind Regina Pacii. Si astazi, in mod special, va invit sa va rugati pentru pace. Rugati-va pentru pace in special in familiile voastre. Pace, pace dragi copii. Deschideti-va darului pacii. Mama se roaga impreuna cu voi si mijloceste pentru toti in fata Fiului Ei. Mama va iubeste cu o iubire materna. Va multumesc dragi copii pentru ca si astazi ati raspuns chemarii mele. » (Ivan-aparitie nocturna pe colina Aparitiilor)

Mesajul din 10 Iunie 2013 « Dragi copii, si astazi doresc sa va chem sa va rugati in mod special pentru intentiile mele. Rugati-va dragii mei in acest timp de har, pentru că impreuna cu voi doresc sa realizez planurile mele. Dragi copii va multumesc pentru ca ati raspuns si astazi chemarii mele. » (Aparitie nocturna a lui Ivan la Crucea Albastra la ora 22:00)

Mesajul din 2 Iunie 2013 “Dragi copii, în acest timp de neliniştite eu vă invit din nou să porniţi pe urmele Fiului meu, să Îl urmaţi. Vă ştiu durerile, suferinţele şi dificultăţile, dar în Fiul meu vă veţi odihni, în El veţi găsi pacea şi mântuirea. Copiii mei, nu uitaţi că Fiul meu v-a răscumpărat cu crucea Lui şi v-a făcut capabili să fiţi din nou copiii lui Dumnezeu şi să-L numiţi din nou Tată pe Părintele Ceresc. Ca să fiţi demni de Tatăl, iubiţi şi iertaţi, căci Tatăl vostru e iubire şi iertare. Rugaţi-vă şi postiţi, căci aceasta este calea spre purificarea voastră, aceasta este calea pentru a-L cunoaşte şi a-L înţelege pe Tatăl Ceresc. Când Îl veţi cunoaşte pe Tatăl, veţi înţelege că numai El vă este necesar (Fecioara a accentuat acest lucru cu hotărâre). Eu, ca Mamă, îi doresc pe copiii mei în comuniunea unui singur popor, în care se ascultă şi se trăieşte Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, copiii mei, porniţi pe urmele Fiului meu, fiţi una cu El, fiţi copii ai lui Dumnezeu. Iubiţi-i pe păstorii voştri cum i-a iubit Fiul meu când i-a chemat să vă slujească. Vă mulţumesc!” (Mirjana)

Mesajul din 25 Mai 2013 „Dragi copii! Astăzi vă invit să fiți tari și hotărâți în credință și în rugăciune pentru ca rugăciunile voastre să fie atât de puternice încât să deschidă inima iubitului meu Fiu Isus. Rugați-vă copilașilor, fără încetare pentru ca inima voastră să se deschidă lui Dumnezeu. Eu sunt cu voi, mijlocesc pentru voi și mă rog pentru convertirea voastră. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. ” (Marija)

Mesajul din 20 Mai 2013 « Dragi copii, şi astăzi într-un mod special, vă chem în acest timp de har: deschide-ţi-vă Duhului Sfânt. Dragi copii, nu lăsaţi această lume să vă conducă. Aşadar, fie ca Duhul Sfânt să vă conducă. Rugaţi-vă. Perseveraţi în rugăciune. Fie ca Duhul Sfânt să coboare în familiile voastre care sunt în întuneric. Mama se roagă împreună cu voi şi mijloceşte în faţa Fiului ei. Va mulţumesc dragi copii pentru că şi astăzi aţi răspuns chemării mele. (Ivan-pe Colina Aparitiilor)

Mesajul din 2 Mai 2013 “Dragi copii, vă invit din nou să iubiţi şi să nu judecaţi. Fiul Meu, din voia Tatălui ceresc, a fost în mijlocul vostru pentru a vă arăta calea mântuirii, pentru a vă salva şi nu pentru a vă judeca. Dacă vreţi să Îl urmaţi pe Fiul meu, nu veţi judeca, ci veţi iubi, aşa cum Tatăl ceresc vă iubeşte pe voi. Când vă este mai greu, când cădeţi sub povara crucii, nu disperaţi, nu judecaţi, ci amintiţi-vă că sunteţi iubiţi şi lăudaţi-L pe Tatăl Ceresc pentru iubirea Lui. Copiii mei, nu deviaţi de la strada pe care vă conduc. Nu alergaţi spre pierzare. Rugăciunea şi postul să vă întărească, ca să puteţi trăi aşa cum Tatăl Ceresc ar dori; ca să fiţi ai mei apostoli ai credinţei şi ai iubirii; pentru ca viaţa voastră să îi binecuvânteze pe cei pe care îi întâlniţi; pentru ca să fiţi una cu Tatăl ceresc şi cu Fiul meu. Copiii mei, acesta e unicul Adevăr. Adevărul care duce la convertirea voastră şi apoi la convertirea tuturor acelora pe care îi întâlniţi şi care nu L-au cunoscut pe Fiul meu, la convertirea tuturor acelora care nu ştiu ce înseamnă să iubeşti. Copiii mei, Fiul meu v-a dăruit păstori: ocrotiţi-i, rugaţi-vă pentru ei. Vă mulţumesc.”.(Mirjana)

Mesajul din 25 Aprilie 2013 “Dragi copii! Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă până când inima voastră se deschide credinței așa cum se deschide o floare la razele calde ale soarelui. Acesta este un timp de har pe care Dumnezeu vi-l dă prin prezența mea dar voi sunteți departe de inima mea. De aceea vă invit la convertire personală și la rugăciune în familie. Sfânta Scriptură să fie totdeauna imbold pentru voi. Vă binecuvintez pe toți cu binecuvântarea mea maternă. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.” (Marija)

Mesajul din 2 Aprilie 2013 “Dragi copii, vă chem să fiţi în duh una cu Fiul meu.Vă chem ca prin rugăciune şi prin Sfânta Liturghie, prin care Fiul meu se uneşte într-un mod deosebit cu voi, să încercaţi să fiţi ca El; să fiţi, asemenea Lui, mereu gata să împliniţi voia lui Dumnezeu, nu să căutaţi să se împlinească a voastră. Căci, copiii mei, din voia lui Dumnezeu sunteţi– existaţi, iar fără voia lui Dumnezeu nu sunteţi nimic. Eu, ca mamă, vă cer ca, prin viaţa voastră, să vorbiţi despre slava lui Dumnezeu,căci în acest fel vă veţi preamări şi pe voi, după voia Sa.Arătaţi tuturor smerenia şi iubirea de aproapele.Prin această umilinţă şi iubire v-a mântuit Fiul meu şi v-a deschis calea spre Tatăl ceresc.Eu vă rog pe voi sădeschideţi calea către Tatăl ceresc pentru toţi aceia care nu L-au cunoscutşi nu şi-au deschis inimile iubirii Lui.Cu vieţile voastre deschideţi calea tututor celor care încă rătăcesc în căutarea adevărului. Copiii mei, fiţi pentru mine apostoli care nu au trăit în zadar. Nu uitaţi că veţi veni înaintea Tatălui ceresc şi îi veţi vorbi despre voi înşivă. Fiţi gata! Din nou vă avertizez: rugaţi-vă pentru cei pe care Fiul meu i-a chemat, ale căror mâini le-a binecuvântat şi pe care vi i-a dăruit vouă. Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru păstorii voştri. Vă mulţumesc.” (Mirjana)

Mesajul din 25 Martie 2013 “Dragi copii, în acest timp de har vă invit să luaţi în mâini crucea iubitului meu Fiu Isus şi să contemplaţi patima şi moartea Sa. Suferinţele voastre să fie unite cu suferinţa Lui şi iubirea va învinge, căci El, care e Iubirea, s-a dat pe Sine din dragoste ca să mântuiască pe fiecare dintre noi. Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă până când iubirea şi pacea vor începe să domnească în inimile voastre. Mulţumesc că aţi răspuns chemarii mele.” (Marija)

Mesajul din 18 Martie 2013 “Dragi copii, vă chem să binecuvântaţi numele Domnlui cu încredere totală şi cu bucurie, şi să îi mulţumiţi din inimă, zi de zi, pentru marea Sa iubire. Fiul meu, prin iubirea pe care v-a dovedit-o pe Cruce, vă iartă totul, astfel încât, nu trebuie să vă fie ruşine sau sa vă ascundeţi şi din frică să nu îi deschideţi inima Fiului Meu. Din contră, copilaşii mei, împăcaţi-vă cu Tatăl Ceresc astfel încât să va puteţi iubi aşa cum Fiul meu vă iubeşte. Când vă veţi iubi pe voi, veţi putea să îi iubiţi şi pe ceilalţi . In ei îl veţi vedea pe Fiul meu şi veţi recunoaşte măreţia iubirii Lui. Trăiţi în credinţă! Prin mine, Fiul meu vă pregăteşte pentru munca pe care El vrea să o realizeze prin voi-muncă prin care El vrea să fie glorificat. Aduceţi-i lui mulţumire. In mod special, mulţumiţi-i pentru păstorii voştri-pentru cei care mijlocesc împăcarea voastră cu Tatăl Ceresc. Vă mulţumesc copiii mei! Vă mulţumesc!”

Mesajul din 2 Martie 2013 « Dragi copii, Vă invit din nou, într-un mod matern să nu aveţi inimile împietrite. Nu vă închideţi ochii la avertizările pe care Tatăl Ceresc vi le trimite din iubire. Il iubiţi pe El mai presus de orice altceva ? Vă caiţi pentru că adesea aţi uitat că Tatăl Ceresc, din iubirea lui imensă, l-a trimis pe Fiul său ca să ne răscumpere prin Crucea Sa ? Vă căiţi pentru că nu aţi acceptat mesajul ? Copilaşii mei, nu vă opuneţi iubirii Fiului Meu. Nu vă opuneţi speranţei şi păcii. Alături de rugăciunile şi postul vostru, prin Crucea Sa, Fiul meu va risipi întunericul ce vrea să vă înconjoare şi care vine să pună stăpânire asupra voastra. El vă va da putere pentru o viaţă nouă. Trăind potrivit Fiului meu, veţi fi binecuvântare şi speranţă pentru toţi acei păcătoşi care rătăcesc în întunericul păcatului. Copiii mei, vegheaţi. Eu, ca şi mamă veghez împreună cu voi. Mă rog şi veghez în mod special asupra acelora pe care Fiul meu i-a chemat să fie purtători ai luminii şi aducători de speranţă pentru voi-pentru păstorii voştri. Vă mulţumesc ! » (Mirjana)

25 Februarie 2013 « Dragi copii, Si astazi va chem la rugaciune. Pacatul va impinge spre lucrurile lumesti si eu am venit sa va conduc spre sfintenie si catre lucrurile lui Dumnezeu ; dar voi va chinuiti si va irositi energia in batalia dintre binele si raul care se afla in voi. De aceea copilasilor, rugati-va, rugati-va, rugati-va pana cand rugaciunea devine bucurie pentru voi si viata voastra va deveni un simplu mers catre Dumnezeu. Va multumesc pentru ca ati raspuns la chemarea mea. » (Marija)

2 Februarie 2013 “Dragi copii, iubirea mă aduce la voi, iubirea care vreau să o învăţaţi şi voi de la mine: iubirea adevărată. Iubirea pe care Fiul meu v-a arătat-o când a murit pe cruce din dragoste pentru voi. Iubirea care este mereu gata să ierte şi să ceară iertare. Cât de mare e iubirea voastră? Inima mea de Mamă e tristă în timp ce caută iubirea în inimile voastre. Nu sunteţi dispuşi să vă supuneţi, din iubire, voinţa voastră voinţei lui Dumnezeu. Nu mă puteţi ajuta pentru ca cei care nu au cunoscut iubirea lui Dumnezeu să o cunoască, deoarece voi nu aveţi iubirea adevărată. Consacraţi-mi inimile voastre şi eu vă voi conduce. Vă voi învăţa să iertaţi, să vă iubiţi duşmanul şi să trăiţi prin Fiul meu. Nu vă temeţi pentru voi înşivă. Fiul meu nu uită dificultăţile celor care iubesc. Voi fi lângă voi. Îl voi ruga pe Tatăl ceresc pentru ca lumina adevărului veşnic şi a iubirii să vă lumineze. Rugaţi-vă pentru păstorii voştri, pentru ca, prin postul şi rugăciunea voastră, să vă poată conduce în iubire. Vă mulţumesc”. (Mirjana)

25 Ianuarie 2013 “ Dragi copii! Si astazi va chem la rugaciune. Fie ca rugaciunea voastra sa fie la fel de puternica ca si piatra vie, pana cand, nu deveniti martori cu vietile voastre. Marturisiti frumusetea credintei voastre. Eu sunt cu voi si mijlocesc pentru voi in fata Fiului meu. Multumesc pentru ca ati raspuns chemarii mele!”

5 Ianuarie 2013 “Dragi copii, si astazi va invit sa iubiti acolo unde e ura, sa fiti hrana acolo unde e foame. Deschideti, copilasii mei, inimile voastre, si lasati ca mainile voastre sa se intinda, astfel incat orice creatura, prin voi, sa-i poata fi recunoscatoare lui Dumnezeu-Creatorul. Rugati-va, copilasilor si deschideti inimile voastre iubirii lui Dumnezeu. Prin urmare, trebuie sa va rugati, sa va rugati, sa va rugati. Va multumesc, copii, ca si astazi ati raspuns chemarii mele.” (Ivan-aparitie in Motherwell-Scotia)

2 Ianuarie 2013 “Dragi copii, cu multă iubire şi răbdare continui să fac inimile voastre asemenea inimii mele. Cu exemplul meu continui să vă învăţ smerenia, înţelepciunea şi iubirea, căci am nevoie de voi, nu pot fără voi, copiii mei. După voia Lui Dumnezeu vă aleg, cu puterea Lui vă întăresc. De aceea, copiii mei, nu vă temeţi să îmi deschideţi inima voastră, eu i-o voi da Fiului meu, iar El vă va dărui în schimb pace dumnezeiască. Voi o veţi duce tuturor acelora pe care îi întâlniţi, veţi mărturisi iubirea lui Dumnezeu cu vieţile voastre, iar pe Fiul meu îl veţi dărui prin voi înşivă. Vă voi conduce prin împăcare, post şi rugăciune. Neţărmurită e iubirea mea, nu vă temeţi. Copiii mei, rugaţi-vă pentru păstori, fie ca buzele voastre să fie închise pentru orice fel de judecată, căci, nu uitaţi, Fiul meu i-a ales şi doar El are dreptul de a judeca. Vă mulţumesc.” (Mirjana)

25 Decembrie 2012 “Dragi copii, dăruiţi-mi viaţa voastră şi predaţi-vă cu totul mie, ca să vă pot ajuta să înţelegeţi iubirea mea de mamă şi iubirea Fiului meu faţă de voi. Copiii mei, eu vă iubesc neţărmurit şi azi, în mod special, de ziua naşterii Fiului meu, doresc să vă primesc pe fiecare din voi în inima mea şi să dăruiesc vieţile voastre Fiului meu. Copiii mei, Isus vă iubeşte şi vă dă harul de a trăi în milostivirea Lui, dar multe dintre inimile voastre au fost cucerite de păcat şi trăiţi în întuneric. De aceea, copiii mei, nu aşteptaţi, spuneţi nu păcatului şi predaţi-i inimile voastre Fiului meu, căci numai astfel veţi putea trăi milostivirea lui Dumnezeu şi veţi putea porni pe calea mântuirii cu Isus în inimile voastre.“ (Jakov)

25 Decembrie 2012 Sfânta Fecioară a venit cu Pruncul Isus în brațe și nu a dat nici un mesaj, dar Pruncul Isus a început să vorbească și a zis: „Eu sunt pacea voastră, trăiți poruncile Mele.” Maica Domnului și Pruncul Isus, împreună, ne-au binecuvântat cu semnul crucii.(Marija)

Mesajul din 2 Decembrie 2012 “Dragi copii, cu iubire şi dragoste de mamă, vă invit din nou să trăiţi potrivit Fiului meu- să răspândiţi pacea şi iubirea Sa- astfel încât, ca şi apostoli ai mei, să puteţi accepta adevărul lui Dumnezeu din toată inima voastră şi să-L rugaţi pe Spiritul Sfânt, astfel încât să vă îndrume. Atunci veţi putea să îl slujiţi cu fidelitate pe Fiul meu şi să arătaţi şi altora iubirea Lui, prin viaţa voastră. Potrivit iubiri Fiului meu şi iubirii mele de mamă, mă străduiesc să îi aduc în braţele mele de mamă pe toţi fii rătăciţi şi să le arăt calea credinţei. Copilaşii mei, ajutaţi-mă în lupta mea de mamă şi rugaţi-vă cu mine astfel încât păcătoşii să-şi recunoască păcatele şi să se căiască sincer. Rugaţi-vă de asemenea pentru cei pe care Fiul meu i-a ales şi i-a consacrat în numele Lui. Vă mulţumesc!” (Mirjana)

Mesajul din 25 Noiembrie 2012 “Dragi copii, în acest timp de har vă invit pe toţi să reînnoiţi rugăciunea. Deschideţi-vă sfintei spovedanii, pentru ca fiecare din voi să accepte cu toată inima chemarea mea. Eu sunt cu voi şi vă ocrotesc de abisul păcatului, iar voi trebuie să vă deschideţi drumului convertirii şi sfinţeniei pentru ca inima voastră să ardă de iubire pentru Dumnezeu. Daţi-i din timpul vostru şi El vi se va dărui şi, astfel, în voinţa Lui Dumnezeu veţi descoperi iubirea şi bucuria vieţii. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.” (Marija)

Mesajul din 2 Noiembrie 2012 “Dragi copii. Ca o mamă, vă implor să perseveraţi ca şi apostoli ai mei. Mă rog Fiului Meu, ca să vă dea înţelepciunea şi forţa divină. Mă rog ca voi să puteţi discerne tot ce e în jurul vostru potrivit adevărului lui Dumnezeu şi pentru ca voi să refuzaţi tot ceea ce vă îndepărtează de Fiul meu. Mă rog ca voi să mărturisiţi iubirea Tatălui Ceesc, potrivit Fiului meu. Dragi copii, mari haruri v-au fost date pentru a fi martorii iubirii lui Dumnezeu. Nu trataţi această responsabilitate cu superficialitate. Nu întristaţi inima mea de mamă. Ca şi mamă, vreau să mă bazez pe copilaşii mei, ca şi apostoli ai mei. Prin post şi rugăciune îmi deschideţi calea pentru a mă ruga Fiului Meu, pentru ca El să vă fie alături şi pentru ca numele lui să fie sfinţit prin voi. Rugaţi-vă pentru păstori, pentru că nimic din aceasta nu ar fi posibil fără ei. Vă mulţumesc !” (Mirjana)

Mesajul din 25 Octombrie 2012: “Dragi copii, astăzi vă chem să vă rugaţi la intenţiile mele. Reînnoiţi postul şi rugăciunea pentru că Satan este viclean şi atrage multe inimi la păcat şi pierzare. Vă chem copilaşii mei la sfinţenie şi la trăirea în har. Adoraţi-L pe Fiul meu pentru ca El să vă umple cu pacea şi iubirea Sa, după care voi tânjiţi. Mulţumesc pentru că aţi răspuns la chemarea mea ! » (Marija)

Mesajul din 2 Octombrie 2012 “Dragi copii, vă chem şi vin între voi pentru că am nevoie de voi. Am nevoie de apostoli cu inima curată. Mă rog, dar rugaţi-vă şi voi, ca Duhul Sfânt să vă înzestreze şi să vă călăuzească, să vă lumineze şi să vă umple cu iubire şi umilinţă. Rugaţi-vă să vă umple de har şi îndurare. Abia atunci mă veţi înţelege, copiii mei. Abia atunci veţi înţelege durerea mea din cauza acelora care nu au cunoscut iubirea lui Dumnezeu. Atunci mă veţi putea ajuta. Veţi fi purtătorii mei plini de lumină ai iubirii lui Dumnezeu. Veţi lumina calea celor cărora le-au fost dăruiţi ochi, dar care nu vor să vadă. Eu doresc ca toţi copiii mei să-L vadă pe Fiul meu. Eu doresc ca toţi copiii mei să experimenteze Împărăţia Lui. Din nou vă chem şi vă rog să vă rugaţi pentru aceia pe care Fiul meu i-a chemat. Vă mulţumesc.” (Mirjana)

Mesajul din 25 Septembrie 2012 “ Dragi copii ! Când priviţi în natură bogăţia de culori pe care Atotputernicul vi le oferă, deschideţi-vă inima şi, cu recunoştinţă, rugaţi-vă pentru tot binele pe care îl aveţi şi spuneţi : « Eu sunt creat aici pentru eternitate ». Aspiraţi la lucrurile eterne pentru că Dumnezeu vă iubeşte cu o iubire de nemăsurat. De aceea, El m-a dat vouă pentru a vă spune : « Numai în Dumnezeu este pacea şi speranţa voastră, dragi copii. » Mulţumesc că aţi răspuns chemării mele ! « (Marija)

Mesajul din 21 Septembrie 2012 “Dragi copii, si in seara aceasta va invit in mod special sa ne rugam pentru toti copiii mei care sunt departe de proprii lor parinti, pentru toti copiii mei care s-au indepartat de Fiul meu Isus. Dragi copii, rugati-va si voi ca sa se intoarca la Fiul meu Isus, ca sa se intoarca in familia lor si sa se intoarca in Biserica mea. Eu ma rog pentru voi toti si mijlocesc inaintea Fiului meu pentru fiecare dintre voi. Va multumesc, dagi copii, pentru ca si astazi ati raspuns chemarii mele.” (Ivan)

Mesajul din 2 Septembrie 2012 “Dragi copii, în timp ce ochii mei vă privesc, sufletul meu caută suflete cu care doreşte să fie una, suflete care au înţeles importanţa rugăciunii pentru aceia dintre copiii mei care nu au cunoscut iubirea Tatălui Ceresc. Acceptaţi misiunea şi nu vă temeţi, vă voi întări. Vă voi umple cu harurile mele. Cu iubirea mea vă voi apăra de duhul cel rău. Voi fi cu voi. Cu prezenţa mea vă voi mângâia în clipele grele. Vă mulţumesc pentru inimile deschise. Rugaţi-vă pentru preoţi. Rugaţi-vă ca unitatea dintre Fiul meu şi ei să fie cât mai puternică, ca să fie una. Vă mulţumesc!” (Mirjana)

Mesajul din 25 August 2012 “Dragi copii! Mă rog şi astăzi pentru voi cu speranţă în inimă şi îi mulţumesc Celui Preaînalt pentru voi, toţi cei care îmi trăiţi din inimă mesajele. Mulţumiţi iubirii lui Dumnezeu pentru ca Eu să pot să iubesc şi să conduc pe fiecare dintre voi prin Inima Mea Neprihănită şi spre convertire. Deschideţi-vă inimile şi decideţi-vă pentru sfinţenie şi speranţa v-a naşte bucuria în inimile voastre. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea Mea.” (Marija)

Mesajul din 10 August 2012 “Dragi copii, eu am venit la voi si m-am prezentat ca Regina a Pacii pentru ca m-a trimis Fiul meu. Doresc, dragi copii, sa va ajut. Sa va ajut ca sa vina pacea. Dar am spus de atatea ori si v-am repetat voua tuturor, copii mei: eu am nevoie de voi, dragi copii! Eu cu voi pot sa realizez pacea. De aceea si astazi va invit: rugati-va pentru pace! Rugati-va pentru pace in lume, rugati-va pentru pace in familii. Readuceti rugaciunea in familiile voastre si puneti-L pe Dumnezeu pe primul loc in familiile voastre. Mama se roaga impreuna cu voi si mijloceste pentru voi toti inaintea Fiului ei. Rugati-va, rugati-va si perseverati in rugaciune. Va multumesc pentru ca si astazi ati raspuns chemarii mele.” (Ivan-aparitie nocturna pe Podbrdo)

Mesajul din 25 Iulie 2012 “Dragi copii, astăzi vă invit. Fiţi purtătorii păcii şi bunătăţii în această lume. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să vă dea putere pentru ca în inima şi în viaţa voastră să domnească mereu speranţa şi mândria de a fi copiii lui Dumnezeu şi purtătorii speranţei Lui pentru această lume, care este fără bucurie în inimă şi fără viitor, căci nu are inima deschisă spre Dumnezeu, care e mântuirea voastră. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!” (Marija)

Mesajul din 2 Iulie 2012 “Copiii mei, vă rog din nou, ca o mamă, să vă opriţi pentru o clipă şi să reflectaţi la voi înşivă şi la caracterul trecător al acestei vieţi pământeşti a voastre. Apoi reflectaţi la veşnicie şi la fericirea veşnică. Ce doriţi, pe ce drum vreţi să porniţi? Iubirea de Tată mă trimite ca să vă fiu mijlocitoare, ca să vă arăt, cu iubire de mamă, calea ce duce la curăţia sufletului, a sufletului neîmpovărat de păcat, a sufletului ce va cunoaşte veşnicia.Mă rog ca să vă lumineze lumina iubirii Fiului meu, ca să învingeţi slăbiciunile şi să ieşiţi din mizerie.Voi sunteţi copiii mei şi vă doresc pe toţi pe calea mântuirii. De aceea, copii mei, strângeţi-vă în jurul meu ca să vă pot face cunoştinţă cu iubirea Fiului meu şi astfel să deschideţi uşile fericirii veşnice.Rugaţi-vă, cum mă rog şi eu, pentru păstorii voştri. Iarăşi vă avertizez: nu îi judecaţi, căci Fiul meu i-a ales. Vă mulţumesc!” (Mirjana)

Mesajul din 25 Iunie 2012 “Dragi copii! Cu mare speranţă în inimă vă chem şi astăzi la rugăciune. Dacă vă rugaţi, copilaşilor, voi sunteţi cu mine şi căutaţi voia Fiului meu şi o trăiţi. Fiţi deschişi şi trăiţi rugăciunea şi, în fiecare moment, ea să fie savoarea şi bucuria sufletului vostru. Eu sunt cu voi şi mijlocesc pentru voi toţi înaintea Fiului meu Isus. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea. ” (Marija)

Mesajul din 15 iunie 2012 “Dragi copii, sa stiti ca Mama va iubeste si cu iubire doreste sa va indrume. Am venit sa va spun ca Dumnezeu exista, de aceea si azi va invit: hotarati-va pentru El, puneti-L in vietile voastre si in familiile voastre pe primul loc si umblati impreuna cu El in viitor. Dragi copii, in acest timp de har care urmeaza doresc sa reinnoiti mesajele mele si sa-mi spuneti “da”. Va multumesc, dragi copii, pentru ca mi-ati spus “da”.”(Ivan)

Mesajul din 8 iunie 2012 “Dragi copii, si astazi va invit in mod special: reinnoiti mesajele mele. Va invit pe voi toti in seara aceasta: rugati-va in mod special pentru parohiile voastre de unde proveniti si pentru preotii vostri. In acest timp va invit in mod special sa va rugati pentru vocatii in biserica. Rugati-va, dragi copii, rugati-va, rugati-va. Va multumesc ca ati raspuns chemarii mele.” (Ivan)

Mesajul din 2 Iunie 2012 2012 “Dragi copii, eu continui sa fiu printre voi, pentru că, datorită iubirii mele nemărginite, doresc să vă arăt uşa Raiului și să vă spun cum să o deschideţi : prin bunătate, ȋndurare, iubire si pace- prin Fiul meu. Aşadar, copiii mei, nu pierdeţi timpul cu lucruri zadarnice. Numai cunoaşterea iubirii Fiului meu vă poate salva. Prin intermediul iubirii mântuitoare şi prin Spiritul Sfânt, El m-a ales pe mine, iar eu, împreună cu El, vă aleg pe voi, pentru a fi ucenici ai iubirii şi voinţei Sale. Copiii mei, asupra voastră apasă o mare responsabilitate. Doresc , ca prin exemplul vostru, să îi ajutaţi pe păcătoşi să îşi recapete vederea, să îşi îmbogăţească sărmanele suflete şi să îi readuceţi în ȋmbrățișarea mea. De aceea, rugaţi-vă, rugaţi-vă, postiţi şi spovediţi-vă regulat. Dacă ȋmpărtășirea cu Fiul meu prezent în Euharistie este centrul vieţii voastre, atunci nu vă temeti, căci puteți totul. Eu sunt cu voi. In fiecare zi mă rog pentru păstori şi aştept acelaşi lucru și de la voi, deoarece, copilaşii mei, fără călăuzirea şi întărirea primite prin binecuvântările lor, nu puteți ȋnainta spiritual. Vă mulţumesc !” (Mirjana)

Mesajul din 25 Mai 2012 “Dragi copii! Şi astăzi vă chem la convertire şi sfinţenie. Dumnezeu doreşte să vă dăruiască bucurie şi pace prin rugăciune, însă voi, copilaşilor, sunteţi încă departe, legaţi de lume şi de lucrurile lumeşti. De aceea vă chem din nou: deschideţi-vă inimile şi privirile către Dumnezeu şi către lucrurile lui Dumnezeu şi bucuria şi pacea vor domni în inimile voastre. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.” (Marija)

Mesajul din 18 Mai “Dragi copii, si astazi doresc sa va invit si pe voi: rugati-va impreuna cu mine pentru pastorii mei, ca sa conduca turma lor neobositi in credinta. Mama se roaga cu voi: rugati-va, dragi copii, impreuna cu Mama. Va multumesc, dragi copii, si astazi, pentru ca ati raspuns chemarii mele.” (Vineri, 18 mai, 2012, la ora 22, Ivan a avut o aparitie la Crucea Albastra)

Mesajul din 2 Mai 2012 “Dragi copii, din iubire de Mamă vă rog: daţi-mi mâinile voastre, îngăduiţi-mi mie să vă conduc. Eu, ca Mamă, doresc să vă scap de nelinişte, disperare şi de exilul veşnic. Prin moartea Sa pe cruce Fiul meu a arătat cât vă iubeşte,s-a jertfit pentru voi şi pentru păcatele voastre. Nu respingeţi jertfa Lui şi nu reînnoiţi patimile Lui cu păcatele voastre. Nu vă închideţi voi înşivă porţile raiului. Copiii mei, nu pierdeţi vremea. Nimic nu e mai important decât unitatea în Fiul Meu. Eu vă voi ajuta, căci Tatăl ceresc mă trimite ca, împreună, noi să arătăm calea harului şi a mântuirii tuturor acelora care nu Îl cunosc. Nu fiţi împietriţi cu inima. Încredeţi-vă în mine şi adoraţi-L pe Fiul meu. Copiii mei, nu puteţi fără păstori. Să-i aveţi în rugăciunile voastre în fiecare zi. Vă mulţumesc!” (Mirjana)

Mesajul din 25 Aprilie 2012 „Dragi copii, şi azi vă chem la rugăciune şi fie ca inima voastră, copilaşilor, să se deschidă spre Dumnezeu precum floarea înspre căldura soarelui. Eu sunt cu voi şi mijlocesc pentru voi toţi. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea. ” (Marija)

Mesajul din 2 Aprilie 2012 “Dragi copii, ca şi Regină a Păcii, doresc să vă dăruiesc pacea, dragi copii, adevărata pace care vine prin inima Fiului meu Divin. Ca şi mamă mă rog ca în inimile voastre să domneasă înţelepciunea, umilinţa şi bunătatea, să domnească pacea, să domnească Fiul meu. Când Fiul meu va fi Suveran în inimile voastre, veţi putea să îi ajutaţi şi pe alţii să Îl cunoască. Când pacea divină vine asupra voastră, aceia dintre voi care o căutaţi în locuri greşite, cauzând durere inimii mele de mamă, o veţi recunoaşte. Dragi copii, bucuria mea va fi mare, când voi vedea că acceptaţi cuvintele mele şi că doriţi să mă urmaţi. Nu vă fie frică, nu sunteţi singuri. Daţi-mi mâinile voastre şi eu vă voi conduce. Nu uitaţi de păstorii voştri. Rugaţi-vă ca în gândurile lor aceştia să fie întotdeauna cu Fiul meu care i-a chemat să Îl mărturisească. Vă mulţumesc !” (Mirjana)

Mesajul din 25 martie 2012 “Dragi copii! Şi astăzi, cu bucurie, doresc să vă dau binecuvântarea mea de mamă şi să vă chem la rugăciune. Fie ca rugăciunea să devină pentru voi necesitate pentru a creşte mai mult în sfinţenie în fiecare zi. Lucraţi mai mult la convertirea voastră, căci sunteţi departe copilaşilor. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.” (Marija)

Mesajul din 18 Martie 2012 “Dragi copii! Eu vin printre voi pentru că vreau să fiu mama voastră, intercesoarea voastră. Vreau să fiu legătura dintre voi şi Tatăl ceresc, mijlocitoarea voastră. Doresc să vă iau de mână şi să pornesc la luptă împreună cu voi împotriva spiritului necurat. Copiii mei, consacraţi-vă mie cu totul. Eu voi lua vieţile voastre în mâinile mele materne şi le voi învaţa pacea şi iubirea, iar după aceea le voi încredinţa Fiului meu. Vă cer să vă rugaţi şi să postiţi,
pentru ca numai aşa veţi şti să-L mărturisiţi în mod corect pe Fiul meu, prin inima mea maternă. Rugaţi-vă pentru păstorii voştri pentru ca, uniţi în Fiul meu, să poată vesti mereu cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulţumesc.” (Marija)

Mesajul din 2 Martie 2012 « Dragi copii, din imensa iubire a lui Dumnezeu eu vin între voi şi vă invit cu perseveranţă în braţele Fiului Meu. Vă rog cu inimă de mamă, dar vă şi dojenesc, copiii mei, ca solecitudinea pentru cei care nu L-au cunoscut pe Fiul Meu să fie pentru voi pe primul loc. Să nu se întâmple ca ei, privindu-vă pe voi şi vieţile voastre, să nu dorească să Îl cunoască. Rugaţi-L pe Duhul Sfânt ca Fiul Meu să fie imprimat în voi. Rugaţi-vă să puteţi fi apostoli ai luminii dumnezeieşti în acest timp de întuneric şi deznădejde. Acesta este timpul punerii voastre la încercare. Cu rozariul în mână şi cu iubirea în inimă veniţi cu mine. Eu vă conduc la Paştile în Fiul meu. Rugaţi-vă pentru cei pe care Fiul meu i-a ales, ca să poată trăi mereu după voia Lui şi în El, Marele Preot. Vă mulţumesc!” (Mirjana)

Mesajul din 25 Februarie 2012 “Dragi copii, în acest timp vă invit în mod special să vă rugaţi cu inima. Copilaşilor, voi vorbiţi mult, dar vă rugaţi puţin. Citiţi, meditaţi Sfânta Scriptură, iar cuvintele care sunt scrise în ea să fie viaţă pentru voi. Vă îndemn şi vă iubesc, ca să găsiţi în Dumnezeu pacea voastră şi bucuria de a trăi. Mulţumesc pentru că aţi răspuns la chemarea mea !” (Marija)

Mesajul din 2 Februarie 2012 “Dragi copii! Sunt cu voi de atâta vreme şi deja de atâta timp vă arăt înspre prezenţa lui Dumnezeu şi înspre dragostea lui neţărmurită pe care doresc să o cunoaşteţi toţi. Iar voi, dragi copii? Voi sunteţi în continuare surzi şi orbi când priviţi lumea din jurul vostru şi nu vreţi să vedeţi încotro se îndreaptă fără Fiul meu. Vă lepădaţi de El, ori El e izvorul tuturor harurilor. Pe mine mă ascultaţi cât vorbesc, dar inimile voastre sunt închise şi nu mă auziţi. Nu Îl rugaţi pe Duhul Sfânt să vă lumineze. Copiii mei, mândria a preluat conducerea. Eu vă arăt calea spre smerenie. Copiii mei, ţineţi minte, numai sufletul umil străluceşte de curăţie şi frumuseţe, căci a cunoscut iubirea lui Dumnezeu. Numai sufletul smerit devine rai, căci în el este Fiul meu. Vă mulţumesc! Vă rog din nou, rugaţi-vă pentru cei pe care i-a ales Fiul meu, aceştia sunt păstorii voştri”. (Mirjana)

Mesajul din 25 Ianuarie 2012 “Dragi copii! Cu bucurie vă invit şi astăzi să vă deschideţi inimile şi să ascultaţi chemarea mea. Din nou,doresc să vă apropii de Inima mea Neprihănită, în care veţi găsi refugiu şi pace. Deschideţi-vă rugăciunii, până când ea devine bucurie pentru voi. Prin rugăciune Cel Preaînalt vă va da abundenţa harului, iar voi veţi deveni mâinile mele întinse în această lume neliniştită care tânjeşte după pace. Copilaşilor, mărturisiţi credinţa cu viaţa voastră şi rugaţi-vă ca, de la o zi la alta, să crească credinţa în inimile voastre. Eu sunt cu voi. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!” (Marija)

Mesajul din 2 Ianuarie 2012 “Dragi copii, Cu o preocupare maternă privesc în inimile voastre şi văd în ele durere şi suferinţă, văd un trecut rănit şi o căutare continuă. Îi văd pe copiii mei care doresc să fie fericiţi dar nu ştiu cum. Deshideţi-vă Tatălui. Aceasta este calea spre fericire, calea pe care eu doresc să vă conduc. Dumnezeu, Tatăl nu îşi lasă niciodată copiii singuri în durere şi disperare. Când veţi înţelege şi veţi accepta asta, veţi fi fericiţi. Căutarea voastră se va sfârşi. Veţi iubi, şi nu vă veţi mai teme. Viaţa voastră va fi speranţă şi adevăr care este Fiul meu. Mulţumesc! Vă implore să vă rugaţi pentru cei pe care Fiul meu i-a ales. Nu judecaţi pentru că toţi veţi fi judecaţi. “ (Mirjana)

Mesajul din 25 Decembrie 2011 “Dragi copii, astazi doresc in mod special sa va conduc si sa va incredintez Fiului meu. Copilasilor, deschideti-va inimile si permiteti-I lui Isus sa se nasca in voi, pentru ca numai asa, copilasilor, veti putea sa experimentati voi insiva noua voastra nastere si cu Isus in inimile voastre sa porniti pe drumul mantuirii. Va multumesc ca ati raspuns chemarii mele.” (Iakov)

Mesajul din 25 Decembrie 2011 “Dragi copii, si azi vi-l aduc in bratele mele pe Fiul meu Isus pentru ca El sa va dea pacea Sa. Rugati-va, copilasilor, si dati marturie, pentru ca in orice inima sa predomine nu pacea umana ci pacea divina, pe care nimeni nu o poate distruge. Aceasta e acea pace a inimii pe care Dumnezeu o da celor pe care ii iubeste. Prin botez voi toti sunteti chemati si iubiti in mod special, de aceea dati marturie si rugati-va pentru a fi mainile mele intinse in aceasta lume care tanjeste dupa Dumnezeu si dupa pace. Va multumesc ca ati raspuns chemarii mele. (Marija)

Mesajul din 2 decembrie 2011 “Dragi copii, ca si o mama sunt cu voi astfel incat cu iubirea, rugaciunea si exemplul meu sa va ajut sa deveniti o samanta a viitorului, o samanta care va creste intr-un copac solid si care isi va imprastia ramurile pretutindeni in lume. Pentru ca voi sa deveniti o samanta a viitorului , o samanta a iubirii, implorati-L pe Tatal sa va ierte omisiunile facute pana acum. Copilasii mei, numai o inima curata, neimpovarata de pacat se poate deschide si doar ochii sinceri, pot vedea calea pe care doresc sa va conduc. Cand deveniti constieni de aceasta, veti deveni constienti de iubirea lui Dumnezeu-ea va va fi daruita. Atunci o veti da altora ca si o samanta de iubire. Multumesc!” (Mirjana)

Mesajul din 25 noiembrie, 2011
Dragi copii! Astazi doresc sa va dau speranta si bucurie. Tot ceea ce va inconjoara, copilasilor, va conduce inspre lucrurile pamantesti, dar eu vreau sa va conduc spre timpul de har, pentru ca in acest timp sa fiti din ce in ce mai aproape de Fiul meu, ca El sa va poata conduce inspre iubirea Lui si inspre viata vesnica, dupa care tanjeste fiecare inima. Voi, copilasilor, rugati-va si acest timp sa fie un timp de har pentru sufletul vostru. Va multumesc ca ati raspuns chemarii mele. (Marija)

Mesajul din 2 Noiembrie 2011 “ Dragi copii, Tatal nu v-a lasat singuri. Iubirea Lui este infinita, si datorita acestei iubiri, imi permite mie sa vin la voi si sa va ajut sa Il cunoasteti, astfel incat, prin Fiul meu voi toti sa Il puteti numi “Tata” din adancul sufletului vostru, si ca sa faceti astfel parte din familia lui Dumnezeu. Copilasii mei, nu uitati ca nu traiti in aceasta lume numai pentru voi insiva si ca eu nu va chem aici numai pentru voi. Aceia care il urmeaza pe Fiul meu, se gandesc la fratele in Cristos ca si la ei insisi si nu cunosc egoismul. De aceea doresc sa fiti lumina Fiului Meu, ca sa ii luminati pe cei care inca nu l-au cunoscut pe Tatal, pe cei care ratacesc in intunericul pacatului, al disperarii, al durerii si singuratatii. Dorecs ca voi sa le luminati calea, si prin viata voastra sa le aratati iubirea lui Dumnezeu. Eu unt cu voi. Daca va veti deschide inimile, va voi conduce. Din nou va chem: rugati-va pentru pastorii vostii. Multumesc!” (Mirjana)

Mesajul din 25 octombrie 2011 “Dragi copii, ma uit la voi si nu vad bucurie in inimile voastre. Astazi doresc sa va daruiesc bucuria Celui-inviat-din-morti, pentru ca El sa va imbratiseze cu dragostea si tandretea Sa. Va iubesc si ma rog neincetat pentru convertirea voastra inaintea Fiului meu Isus. Multumesc ca ati raspuns la chemarea mea.” 10/2011 (Marija Pavlovici)

Mesajul din 25 septembrie 2011 “Dragi copii, va invit ca acest timp sa fie pentru voi toti vremea marturiilor. Voi cei care traiti in iubirea lui Dumnezeu si ati trait experienta harurilor Lui, marturisiti-le cu cuvintele si viata voastra, ca sa devina indemn la credinta pentru ceilalti. Eu sunt cu voi si mijlocesc neincetat inaintea lui Dumnezeu pentru voi toti, pentru ca credinta voastra sa fie mereu vie, cu bucurie si intru dragostea lui Dumnezeu. Multumesc ca ati raspuns la chemarea mea.” (Marija Pavlovici)

Mesajul din 25 august 2011 “Dragi copii, astazi va invit sa va rugati si sa postiti pentru intentiile mele, pentru ca satana vrea sa-mi distruga planul. Am inceput aici cu aceasta parohie si am chemat intreaga lume. Multi au raspuns, insa numerosi sunt cei care nu vor nici sa auda si nici sa accepte chemarea mea. De aceea voi,cei care ati spus DA, fiti tari si hotarati. Multumesc ca ati raspuns la chemarea mea.” (Marija Pavlovici)

Mesajul din 25 iulie 2011
“Dragi copii, acest timp sa fie pentru voi timp de rugaciune si tacere. Odihniti-va trupul si sufletul, sa fie intru dragostea lui Dumnezeu. Permiteti-mi, copilasilor, sa va conduc, deschideti-va inimile Duhului Sfant, pentru ca tot binele care este in voi sa infloreasca si sa aduca roade insutit. Incepeti si terminati ziua cu rugaciunea inimii. Multumesc ca ati raspuns la chemarea mea.” (Marija Pavlovici)

Mesajul din 25 iunie 2011 “Dragi copii, mulţumiţi împreună cu mine Celui PreaÎnalt pentru prezenţa mea cu voi. Inima mea se bucură văzând iubirea şi bucuria pe care le aveţi trăind mesajele mele. Mulţi aţi răspuns la chemarea mea, dar încă aştept şi caut toate inimile adormite ca să se trezească din somnul incredulităţii. Apropiaţi-vă mai mult, copilaşilor, de Inima mea Neprihănită ca să vă pot conduce pe toţi către veşnicie. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.” (Marija Pavlovici)

Mesajul din 25 mai 2011
“Dragi copii, rugăciunea mea astăzi este pentru voi toţi care căutaţi harul convertirii. Voi bateţi la poarta inimii mele, însă fără speranţă şi fără rugăciune, în păcat şi fără sacramentul împăcării cu Dumnezeu (spovada). Lăsaţi păcatul şi hotărâţi-vă, copilaşilor, pentru sfinţenie. Numai astfel vă pot ajuta, vă pot împlini rugăciunile şi pot mijloci înaintea Celui-Prea-Înalt. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!” (Marija Pavlovici)

Mesajul din 25 aprilie 2011 “Dragi copii, aşa cum natura dă culorile cele mai frumoase ale anului, tot astfel vă chem şi eu să mărturisiţi cu viaţa voastră şi să-i ajutaţi pe ceilalţi să se apropie de Inima mea Neprihănită pentru ca flacăra iubirii pentru Cel-prea-Înalt să înmugurească în inimile lor. Eu sunt cu voi şi mă rog fără încetare pentru voi pentru ca viaţa voastră să devină reflexul raiului aici pe pământ. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea.” (Marija Pavlovici)

Mesajul din 25 martie 2011 “Dragi copii, astăzi în mod special doresc să vă invit la convertire. De azi să înceapă o viaţă nouă în inima voastră. Copii, doresc să văd „da” –ul vostru şi ca viaţa voastră să fie trăirea plină de bucurie a voii lui Dumnezeu în fiecare moment al vieţii voastre. Astăzi în mod special vă binecuvântez cu binecuvântarea mea maternă de pace, de iubire şi unire în inima mea şi în inima Fiului meu Isus. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!” (Marija Pavlovici)

Apariţia anuala a Mirjianei Dragićević-Soldo din 18 martie 2011
Vizionara Miriana Dragićević-Soldo a avut aparitii zilnice din 24 iunie 1981 până în decembrie 1982. Cu ocazia ultimei apariţii zilnice, dezvăluindu-i al zecelea secret, Sf. Fecioară i-a revelat că vă avea apariţii anuale în 18 martie şi aşa a fost în toţi aceşti ani. Mai mult de o mie de pelerini s-au adunat la rugăciunea rozariului la Crucea albastră. Apariţia a început la orele 13:46 şi a durat până la 13:50.
“Dragi copii! Eu sunt cu voi în numele Iubirii celei mai mari, în numele bunului Dumnezeu care s-a apropiat de voi prin Fiul meu şi v-a demonstrat adevărata iubire. Eu doresc să vă conduc pe calea lui Dumnezeu. Doresc să vă învăţ adevărata iubire, pentru ca să fie văzută în voi de ceilalţi, pentru ca voi s-o vedeţi în ceilalţi, să le fiţi frate şi ca ei să vadă în voi fratele îndurător. Copiii mei, nu vă fie teamă să vă deschideţi mie inimile. Eu cu dragoste de mamă vă voi arata ce aştept de la fiecare dintre voi, ce aştept de la apostolii mei. Porniţi la drum cu Mine. Vă mulţumesc!”

Mesajul din 2 martie 2011-Mirjana Dragicevic “Dragi copii, Inima Mea maternă suferă mult când îi văd pe copiii Mei care cu încăpățânare pun ceea ce este uman înaintea a ceea ce este Divin, pe copiii Mei care în ciuda a tot ceea ce îi înconjoară și în ciuda tuturor semnelor care li se trimit, gândesc că pot merge fără Fiul Meu. Nu pot! Merg spre pierzarea veșnică. De aceea vă adun pe voi care sunteți dispuși să îmi deschideți inima voastră, care sunteți dispuși să fiți apostolii iubirii Mele, ca să mă ajutați, pentru ca trăind iubirea lui Dumnezeu să fiți un exemplu pentru cei care nu îl cunosc. Fie ca postul și rugăciunea să vă dea putere pentru aceasta, iar Eu vă binecuvântez cu binecuvântarea Mea maternă în Numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Spirit. Vă mulțumesc!”

Mesajul din 2 februarie 2011 “Dragi copii, vă adunaţi în jurul Meu, vă căutaţi calea, căutaţi adevărul dar uitaţi lucrul cel mai important:uitaţi să vă rugaţi corect! Buzele voastre rostesc cuvinte fără de număr, dar spiritul vostru nu resimte nimic. Rătăcind prin intuneric, vi-l imaginaţi pe Dumnezeu însuşi după modul vostru de gândire şi nu aşa cum este El cu adevărat în iubirea Sa. Dragi copii, adevărata rugăciune vine din adâncul inimii voastre, din suferinţa voastră, din bucuria voastră, din cererea voastră de a vi se ierta păcatele. Aceasta este calea spre adevărata cunoaştere de Dumnezeu şi odată cu aceasta şi a voastră înşivă, pentru că sunteţi creaţi după chipul Său. Rugăciunea vă va conduce la împlinirea dorinţei Mele, a misiunii Mele aici cu voi, unitatea în familia lui Dumnezeu. Vă mulţumesc!” (Miriana Dragicevic)

Mesajul din 25 februarie 2011
“Dragi copii, natura se trezeşte şi în copaci se văd primii muguri care vor face o floare foarte frumoasă şi rod. Doresc ca şi voi, copilaşilor, să lucraţi la propria convertire şi să fiţi cei care mărturisesc cu propria viaţă, astfel încât exemplul vostru să fie semnul şi îndemnul la convertire pentru ceilalţi. Eu sunt cu voi şi mijlocesc înaintea Fiului meu Isus pentru convertirea voastră. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!” 02/25/2011(Marija Pavlovici)

Mesajul din 25 ianuarie 2011 “Dragi copii! Şi astăzi sunt cu voi şi vă privesc, vă binecuvântez şi nu pierd speranţa că această lume se va schimba în bine şi că pacea va domni în inimile oamenilor. Bucuria va domni în lume pentru că v-aţi deschis la chemarea mea şi la iubirea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt schimba mulţimea celor care au răspuns cu „da”. De aceea doresc să vă spun: mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!” 01/25/2011 (Marija Pavlovici)

Mesajul dat Mirjianei în 2 ianuarie 2011
“Dragi copii, astăzi vă invit la comuniunea în Isus, Fiul meu. Inima mea de Mama se roagă ca să înţelegeţi că sunteţi familia lui Dumnezeu. Prin libertatea spirituală de alegere dăruită de Tatăl Ceresc sunteţi chemaţi să recunoaşteţi singuri adevărul, binele şi răul. Rugăciunea şi postul să vă deschidă inimile şi să vă ajute să-l găsiţi pe Tatăl Ceresc prin Fiul meu. Găsirea Tatălui va face ca viaţa voastră să fie îndreptată spre împlinirea voii lui Dumnezeu şi a formării familiei lui Dumnezeu, aşa cum doreşte Fiul meu. Eu nu vă voi abandona pe această cale. Vă mulţumesc.” Mirjiana a simţit că poate să-i spună Sfintei Fecioare: “Am venit toţi la tine cu suferinţele şi crucile noastre. Ajută-ne, te rugăm.” Sfânta Fecioara şi-a îndreptat mâinile către noi şi a spus: “Deschideţi-mi inimile voastre, daţi-mi suferinţele voastre. Mama vă va ajuta.” Sf. Fecioară i-a binecuvântat pe toţi cei prezenţi, toate obiectele de devoţiune şi a subliniat încă o dată importanţa binecuvântării sacerdotale.

Urmând linkul de mai jos veţi găsi conţinutul mesajelor date de către Fecioara Maria la Medjugorje în perioada 1996-2010!

http://www.medjugorje.org/olmmsgro.htm