“Atotputernice, veşnice Dumnezeule, iată, mă apropii de sacramentul Fiului tău unul-născut, Domnul nostru Isus Cristos: mă apropii ca un bolnav de medicul său, care îi redă viaţa, ca un păcătos de izvorul milostivirii, ca un orb de lumina splendorii veşnice, ca un sărac şi un nevoiaş de Domnul cerului şi al pământului”Eucharist-resources

Cu această rugăciune, Toma de Aquino îşi începea pregătirea pentru celebrarea euharistică, profund conştient de propria-i nimicnicie şi pe deplin abandonat iubirii Tatălui.

S-a născut în castelul din Roccasecca, aproape de Caserta, în sudul Italiei, în 1225 din familia nobilă Aquino. Tatăl, Landolfo, era de origine longobardă şi mama, Teodora, era o napolitană de origine normandă. În casa sa văzuseră lumina alţi trei fraţi şi cinci surori,

Sfântul Toma de Aquino este cel mai mare teolog al Bisericii Catolice. A fost foarte evlavios faţă de Euharistie. În timpul sfântului Toma, preoţii nu erau obişnuiţi să celebreze Liturghia în fiecare zi. Totuşi sfântul nostru, când nu era oprit de vreo dificultate gravă cum era boala, celebra în fiecare zi, iar apoi, ca mulţumire, asculta Liturghia celebrată de un alt confrate. Se povesteşte apoi că de multe ori se emoţiona până la lacrimi, iar câteodată nu reuşea nici măcar să continue celebrarea. Odată, în timpul celebrării, a rămas atât de absorbit, încât câţiva dintre cei prezenţi s-au apropiat să-l atingă, pentru a-l trezi din acea încântare şi să termine Liturghia. O dată terminată Liturghia, i-au cerut să le spună ce a experimentat în acele momente de rugăciune intensă. Sfântul Toma a răspuns: “Nu pot să vorbesc”. Ştim, pe de altă parte, faptul că, cu cât experienţa de rugăciune este mai bogată, cu atât mai mult este imposibil să fie exprimată în cuvinte. Există un imn liturgic, compus de sfântul Bernard, care vorbeşte despre acest fenomen: “Limba nu ştie să spună, mâna nu poate să scrie; numai cine a experimentat poate să înţeleagă ce înseamnă a-l iubi pe Isus”.

Ce importanţă a avut Euharistia în viaţa şi gândirea sfântului Toma cunoaştem şi din mărturia de la ultima sa împărtăşanie. În acea circumstanţă sfântul a pronunţat următoarele cuvinte emoţionante, care revelează toată suferinţa sa interioară şi pasiunea de teolog şi de cercetător: “Te primesc pe tine, preţul mântuirii mele; te primesc pe tine, hrana pelerinajului meu, pentru a cărui iubire am studiat, am vegheat, am lucrat. Pe tine te-am predicat şi explicat şi niciodată nu am spus nimic împotriva ta: şi dacă aş fi spus, am spus-o din ignoranţă şi nu vreau să fiu încăpăţânat în a susţine. Dacă m-am exprimat greşit cu privire la acest sacrament, ca şi cu privire la celelalte, las totul să corecteze sfânta Biserică Romană, în ascultarea căreia trec acum din această viaţă”.

Foarte cunoscută este o rugăciune compusă de el ca mulţumire după sfânta Împărtăşanie: “O preadulce Isuse, preasfântul tău trup şi sânge să-mi fie dulceaţă şi gingăşie pentru suflet, salvare şi sfinţenie în orice ispită, bucurie şi pace în orice tulburare, lumină şi putere în orice cuvânt şi acţiune, ajutor sigur în momentul morţii. Amin”.